6. Spolupráce rodiny a předškolních zařízení pro rozvoj předčtenářských a raných čtenářských dovedností

Realizační tým:

  • doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra primární pedagogiky,
  • Ph.D., Mgr. Milan Polák, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury,
  • Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Katedra primární pedagogiky

Nejen pro vlastní čtení, ale také předčítání mladším sourozencům, či mladším spolužákům. hraje v rozvoji čtenářských a předčtenářských kompetencí významnou roli. Tím, že rodiče přestávají svým dětem předčítat jakmile se naučí samy číst považujeme ze strany rodičů i pedagogů za chybnou, neboť vztah ke čtení si děti a žáci vytváří daleko delší dobu, než kterou jim dospělí poskytují jak ve vzdělávacím, tak v domácím prostředí. Předčítání bychom rodiče měli také učit. Proto první implulz by mohl přijít z mateřské školy, která by naučila spolupracovat rodiče, popř. prarodiče s učitelkami v MŠ. Tuto zkušenost by pak mohli rodiče či prarodiče uplatnit nejen v MŠ, ale také v domácím prostředí.

Na základě výše uvedených poznatků navrhujeme aktivity pro učitelky MŠ ve spolupráci s rodiči dětí.

Námětové okruhy:

Inspirace a inovace v předčítání zejména ve spolupráci s rodinou

  • zapojení členů rodiny do předčítání v MŠ (nové metody a formy),
  • nastavení kritérií pro výběr dobré knihy.

Vytváření podnětného prostředí pro práci s knihou ve spolupráci s rodinou. Budování knihovničky a čtenářských koutků v budově školy, ale i mimo ni. Motivace pro dílny čtení

Příklady:

  • například knihovnička na zahradě („ptačí budka“, ve které jsou vyřazené knihy, které děti s jejich rodiči do školy přinesou), možnost čtení, prohlížení venku na zahradě,
  • křížovka pro děti a jejich rodiče (na nástěnce visí křížovka, kterou musí rozluštit dítě společně s rodičem, neboť úkoly čte rodič, ale odpovědět může pouze dítě, protože odpovědi zná jen dítě z každodenního provozu v MŠ). Tajenkou je doporučená kniha.

Tvorba vlastní knihy společně s členy rodiny.

  • knihu budou děti vyrábět (popřípadě i ilustrovat) s učitelkami v MŠ, ale jistou část musí vytvořit společně s rodiči doma. Na besídce pak dochází k prezentaci osobně vyrobených knih, popř. k jejich hodnocení.

U všech uvedených aktivit budeme vycházet z ověřených postupů (inspirace) a vytvářet a ověřovat nové podněty z této oblasti (inovace). Uvedená témata se mohou (například v rámci projektu) prolínat. Předpokládáme především spolupráci rodiny a mateřských škol, počítáme také se zapojením dalších institucí a sdružení (zejména základních škol, knihoven apod.). Protože se podmínky pro realizaci jednotlivých aktivit liší (například dostupnost pobočky místní knihovny, prostorové možnosti mateřských škol v budově a jejím areálu), předpokládáme, že většinu aktivit si učitelé a jejich žáci ve spolupráci s rodiči „ušijí na míru.“