Databanka materiálů OPVVV-SC1 – formulář

* Povinné pole
Např.: Slovní kopaná, Počítáme spolu, Čteme rádi, Obrázková osnova, Týden s knihou, Noc s Andersenem, Beseda se spisovatelem, Pohádková kniha s hádankami, Čtenářské kostky, Pohádkové pexeso/domino; Hra Povím Ti, mami; Loutkové/maňáskové/ prtsové/magentické divadlo; časopis xy..
 
 
 
Vyberte, do jakého vzdělávacího modulu byste výukový materiál zařadil/a a kterým odpovídá tématům?
Témata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alespoň 3 cíle - např. Rozvíjení předčtenářských dovedností, Učení čtenářským strategiím, utváření vztahu ke knize, Rozvoj slovní zásoby, slovního vyjadřování, sluchového či zrakového vnímání, prožitek z četby apod.
Např. pracovní list, kniha, didaktická hra, projekt, příklad dobré praxe, webová stránka, digitální, pracovní sešit, blog, diskuse, výukový program, časopis..
Anotace je souvislým textem tvořeným větami, který popisuje zmiňovaný materiál jako celek - cíle, témata, obtížnost, motivace, využití, časová dotace, hodnocení, oblíbenost mezi dětmi, efektivita vzhledem k cílům...Minimálně 100 slov
Pokud víte..např. vlastní tvorba nebo konkrétní autor či kolektiv - Vágnerová, M. Sada pracovních listů pro rozvoj grafomotoriky v MŠ. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-317-2. PRAVDOVÁ, Markéta. Interaktivní hra. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 07. 2017, [cit. 2017-07-20]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.
 
 
 
 
 
Jako ve škole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximum filesize: 128 MB. Allowed extensions: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg.