Míra – Ilustrace některých aktivit

DŘÍVKA

Uhodni, na který obrázek si myslím.

PARKETY

Úloha 1: Z parket slož, co chceš.
Komentář: Úloha je motivační. Děti se seznamují s prostředím Parkety.

Úloha 2: Pojmenujte parkety na obr.

Úloha 3: K dispozici jsou parkety, viz obr. Pokryj podlahu 3 x 3  jakkoliv z nabídnutých parket.