3. Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem)

Realizační tým:

  • Mgr. Zuzana Vodňanská, META o.p.s., odborný pracovník NNO
  • PhDr. Kristýna Titěrová, META o.p.s., odborný pracovník NNO
  • Mgr. Petra Ristić, META o.p.s., odborný pracovník NNO
  • PhDr. Tereza Linhartová, META o.p.s., odborný pracovník NNO

Všechny aktivity budou zohledňovat zásady práce s dětmi s OMJ (např. využívání názornosti, zjednodušení některých činností, výběr vhodných textů a pomůcek, ověřování porozumění)

Námětové okruhy:

Tři prasátka

  • vytvoření metodického průvodce zaměřeného v prvé řadě na čtenářskou pregramotnost, který pedagogům MŠ umožňuje pracovat s celou třídou a zároveň zohledňuje a usnadňuje zapojení dítěte s OMJ.

Výstup:

soubor aktivit provázaný příběhem o třech prasátkách a vlkovi, propojující čtenářskou pregramotnost s matematickou a přírodovědnou pregramotností, s výtvarnými i pohybovými činnostmi. Všechny aktivity budou zohledňovat zásady práce s dětmi s OMJ (např. využívání názornosti, zjednodušení některých činností, výběr vhodných textů a pomůcek, ověřování porozumění)

Aktivity na rozvoj čtenářské pregramotnosti budou zahrnovat např.: práci s knihou, čtení s předvídáním, čtení s porozuměním, práci s klíčovými obrázky, dramatizaci příběhů, výrobu vlastní knihy.

Příklady témat navazujících na hlavní příběh knihy: důvěra, bezpečnost, mravní hodnoty, komunikace, domov, lesní a domácí zvířata, labyrinty, materiály, počet

Vstupní testování úrovně dovedností vázaných na čtenářskou pregramotnost

vytvoření diagnostického materiálu k určení jazykové úrovně dítěte s OMJ, na základě studia již vytvořených materiálů v Německu (HAVAS 5, SISMIK, KIKUS)