Vnímání a organizace prostoru – aktivity

 • Vytváření prostorových modelů a maket konkrétních situací, využití stavebnic a her s prvky tvořivosti, fantazie, konstrukce, při uplatnění manuální motorické zručnosti – stavby z krychlí, činnosti s „geodeskou“, stavíme ploty, ohraničování a oplocování, rozdělování a půlení.
 • Shodnosti, podobnosti, pravidelnosti, zákonitosti, překládání papíru, origami, symetrické obrázky, mozaiky, dláždění, …

Návrh metodického postupu téma „Zobrazení předmětů v prostoru“  – práce s Magformers

MAGFORMERS je didaktická pomůcka určená k základnímu poznáváni geometrie v rovině i v prostoru, k rozvíjení jemné motoriky. Podporuje prostorovou imaginaci a podněcuje tvořivost a matematické myšleni. Hra s ní je také někdy nazývána „magnetickou geometrií“.
Konstrukce MAGFORMERS spočívá v jednoduchém technickém řešeni: magnetky jsou uvnitř dílků zapouzdřeny ve formě drobných válečků s jistou vůli, v okamžiku přiblížení se dílky přitáhnou. Jednotlivé díly jsou dostatečně velké a prakticky nerozbitné.
Při práci s MAGFORMERS se nesnažíme používat přesnou geometrickou terminologii – ta zde rozhodně není cílem. Sestavováni dílků stavebnice přivádí děti k vlastním stereometrickým objevům.

 • Vstupní motivační volný rozhovor nad zvolenou aktivitou, např. seznámení s pomůckou, sdílení zkušeností dětí (kdo zná?, kdo má doma?).
 • Evidence nápadů/námětů od dětí (burza), výběr nejvhodnější úvahy, kterou budeme sledovat. Podněcovat nápady dětí s důrazem na objevování, otázky vedoucí ke zpřesnění úkolů, pouze s minimem geometrické terminologie, důraz na manipulativní činnosti.
 • Rozhodnutí učitelky pro vhodnou organizaci aktivity (jednotlivci, dvojice, skupiny…, čas, který jí bude věnován, způsob vyhodnocení,..).
 • Zadání konkrétního úkolu/aktivity/hry:

„Vyber si tvary z velkého množství různých druhů, velikostí trojúhelníků, čtverců, obdélníků, zvol si jejich barvy,..
„Vytvoř nějakou postavu, ornament, stavbu,… a řekni, z jakých (a kolika) dílků jsi ji sestavil/a“

 • Vzájemné seznámení „prohlídka“ a popis dětských produktů (rozvíjení jazyka), posouzení výsledků, komunikace nad nimi (co představuje, proč jsi vytvořila, co se ti na ní líbí,…) – dítě-učitelka, dítě a ostatní děti)

Ukázky práce s Magformers

přechod od plošného zobrazení k prostorové tvorbě, kombinace materiálů

Stavby 3D – stavebnice

 • motivační četba – knihy s tematikou pohádek (princezny), historie (rytíři)
 • „vícepohledovost“ staveb – pohled shora, zepředu
 • práce s plánkem (stavění podle plánku, vytváření plánků podle stavby)

Vztah mezi 2D a 3D modely

 • tvorba vlastní stavby
 • zakreslení stavby
 • sledování prostorových vztahů
 • lineární zobrazení prostorových vztahů

Práce s Blokusem – shodná zobrazení

 • umístění jednotlivých dílků ve čtvercové síti
 • osová souměrnost ž-m,z-č
 • středová ž-č
 • rotace ž-m,č,z
 • posuzování tvaru jednotlivých dílků