Úvod

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků.

Nabídka celoživotního vzdělávání zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé programy, jejichž obsahem bývají nejen přednášky, ale i semináře, exkurze, filmové projekce, diskuse apod.

Programy celoživotního vzdělávání se dělí se na programy orientované na výkon povolání, programy zájmové a Univerzitu třetího věku.

ucebna czv_uvod u3v_web

Programy na výkon povolání

Zájmové programy

Univerzita třetího věku

 

Aktuality:

p. Bc. Merellová nebude přítomna  z důvodu čerpání řádné dovolené  ve dnech

26. a 27. 11.2018
3. a 4. 12. 2018  a  6. a 7. 12.2018
10. a 11.12.  a 17. a 18.12. 2018

Facebook

Facebook Pagelike Widget