nabídka programů

Aktuální nabídku programů nabízených PedF UK naleznete ve Studijním informačním systému (SIS).

Nabídka je aktualizována během února.

  • není nutné být registrovaný/přihlášený
  • nezapomeňte zvolit správný akademický rok
  • podrobnosti o jednotlivých kurzech naleznete po rozkliknutí názvu kurzu
  • přes SIS je možno rovnou podat elektronickou přihlášku