Vzdělávací plány programů na výkon povolání

OCDP16VY Vychovatelství

OCDP17SS Učitelství pro střední školy

OCRN17UC Učitelství pro 1.st.ZŠ (akreditace do 2020)

OCRN20UC_1 Učitelství pro 1.st.ZŠ (nová akreditace od 2020)

OCDU19DV Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2.st.ZŠ

OCRA20AJ Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ a 2.st.ZŠ

OCRD18UC  Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.st.ZŠ

OCRM17UM Učitelství matematiky pro SŠ a 2.st.ZŠ

OCRM20UM_2020 Učitelství matematiky pro SŠ a 2.st.ZŠ (od 2020)

OCRG15NJ Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2.st.ZŠ

OCRO17OV Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd

OCRR20RJ Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.st.ZŠ

OCRT15TV Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2.st.ZŠ (do roku 2020)

OCRT21TV Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2.st.ZŠ (od roku 2021)

OCRP20VZ Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. st.ZŠ

OCDS18SPG Speciální pedagogika pro absolventy SŠ

OCRS18UC Speciální pedagogika pro učitele

OCSQ20VP  Výchovný poradce

OCSQ21VP  Výchovný poradce (od roku 2021)

OCSQ20MP Prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence)