vzdělávací plány programů na výkon povolání

OCDS20AP CŽV: Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) D DPS-AS 2022
OCDI17OV CZV: Učitelství odborného výcviku D DPS-M 2017 9999
OCDI17OP CZV: Učitelství odborných předmětů D DPS-OS 2017 9999
OCDS18SS CŽV: Speciální pedagogika pro absolventy SŠ D DPS-SP 2018 9999
OCDS21SS CŽV: Speciální pedagogika pro absolventy SŠ D DPS-SP 2021 9999
OCDP20SS CŽV: Učitelství pro střední školy D DPS-SS 2020 9999
OCDP22SS CŽV: Učitelství pro střední školy D DPS-SS 2022 9999
OCDI17PV CŽV: Učitelství praktického vyučování D DPS-U 2017 9999
OCDP16VY CŽV: Vychovatelství KPG D DPS-VP 2016 9999
OCDP21VY CŽV: Vychovatelství D DPS-VY 2022 9999
OCDY21UV CŽV: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ D DPS-ZP 2021 9999
OCRA20AJ CŽV: Kombinované rozšiřující studium AJ – dvouleté R AJ 2020 9999
OCRA23AJ CŽV: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ R AJ SS 2023 9999
OCRD18UD CŽV: Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ R D SS 2018 9999
OCRD21DJ CŽV: Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ R DEJ 2021 9999
OCRD21UD CŽV: Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ R DEJ 2021 9999
OCRN17UC CŽV: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ R I.ST 2018 9999
OCRMA17UM CŽV rozšiřující / Matematika R M 2016 9999
OCRM20UM CŽV: Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ R M 2020 9999
OCRM23UM CŽV: Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ R M 2023 9999
OCRO23OV CŽV: Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ R OV SS 2023 9999
OCRO17OV CŽV: Občanská výchova a základy společenských věd R OV ZSV 2017 9999
OCRO20OV CŽV: Občanská výchova a základy společenských věd R OV ZSV 2020 9999
OCRR20RJ CZV: Ruský jazyk R RJ SS 2020 9999
OCRR23RJ Učitelství ruského jazyka pro 2. stup. ZŠ a SŠ R RJ SS 2023 9999
OCRS18UC CŽV: Speciální pedagogika pro učitele R SPPG 2018 9999
OCRS21UC CŽV: Speciální pedagogika pro učitele R SPPG 2021 9999
OCRT15TV CŽV rozšiřující / Tělesná výchova R TV 2017 9999
OCRT21TV CŽV rozšiřující / Tělesná výchova R TV 2021 9999
OCRN20UC CŽV: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ R U1ST 2020 9999
OCRN23UC CŽV: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ R U1ST 2023 9999
OCRP20VZ CŽV: rozšiřující Výchova ke zdraví R VZ 2020 2023
OCSQ20VP CŽV: Studium pro výchovné poradce S VP 2020 9999
OCSQ21VP CŽV: Studium pro výchovné poradce S VP 2021 9999
OCSQ20MP CŽV: Studium k výkonu spec. činností – školní metodik prevence S VP SMP 2020 9999
OCDC23SS Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy 2023 9999
OCSQ23VP CŽV: Studium pro výchovné poradce 2023 9999