vzdělávání pedagogů – legislativa

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů – novela zákona

Zákon č. 197/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Metodický výklad MŠMT k novele zákona č. 563/20074 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb.

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků


OR č. 19/2019 – Změna opatření rektora č. 39/2017 – Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku

OR č. 39/2017 ve znění opatření rektora č. 19/2019 – úplné znění

OR č. 11/2019 – Změna opatření rektora č. 68/2017 – Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kursu

OR č. 68/2017 ve znění opatření rektora č. 11/2019 – úplné znění

OR č. 40/2017 – Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

OR č. 47/2017 – Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

OR č. 71/2017 – Evidence programů celoživotního vzdělávání

Všechna opatření rektora naleznete zde.