Úvod

Informace pro účastníky CŽV

Informace k výukové činnosti a provozu od 8.6. 2021

je umožněna veškerá prezenční výuka, včetně prezenčních zkoušek, se zachováním rozestupu mezi studenty minimálně 1,5 metru (kromě klinické a praktické výuky a praxe), je možné konat individuální konzultace a poradenské služby, účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

Informace o konkrétním způsobu výuky v programech CŽV je na rozhodnutí garantů jednotlivých programů CŽV.

Aktuální doporučení k protiepidemickým opatřením MŠMT na PedF UK pro účastníky nebo zájemce CŽV pro nutnou evidenci přítomných osob v budovách najdete na webu fakulty https://pedf.cuni.cz/PEDF-1.html

Vzhledem k současné situaci šíření nemoci Covid-19 je upraven provoz Centra CŽV. Pro celoživotní vzdělávání platí stejná pravidla jako pro běžné studium. Sledujte prosím oddíl Aktuality na webových stránkách PedF, případně konzultujte s garanty jednotlivých programů CŽV. Bližší informace k mimořádnému stavu najdete na webových stránkách univerzity: https://cuni.cz/UK-11195.html ..

Ve všech budovách fakulty noste vždy respirátor.

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků. Nabídka celoživotního vzdělávání zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé programy, jejichž obsahem bývají nejen přednášky, ale i semináře, exkurze, filmové projekce, diskuse apod.

Programy celoživotního vzdělávání se dělí na programy orientované na výkon povolání, programy zájmové a Univerzitu třetího věku.

Pedagogická fakulta UK nabízí také vzdělávací programy v rámci výzvy ŠABLONY II na adrese http://kurzyproucitele.pedf.cuni.cz/.

Při zpracovávání osobních údajů je postupováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR), a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ucebna czv_uvod u3v_web

Programy na výkon povolání

Zájmové programy

Univerzita třetího věku

Aktuality:

Provoz budov PedF UK od 12. 4. 2021 zde.

Po předchozí emailové nebo telefonické dohodě jsou

od 12. 4. 2021 do odvolání úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   9:00 – 14:00

Středa     9:00 – 14:00

 

 

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget