Úvod

Informace pro účastníky CŽV

Informace k provozu od 1. 7. 2021

Informace o konkrétním způsobu výuky v programech CŽV je na rozhodnutí garantů jednotlivých programů CŽV.

Aktuální doporučení k protiepidemickým opatřením MŠMT na PedF UK pro účastníky nebo zájemce CŽV pro nutnou evidenci přítomných osob v budovách najdete na webu fakulty https://pedf.cuni.cz/PEDF-1.html.

Sledujte prosím oddíl Aktuality na webových stránkách PedF a UK, případně konzultujte s garanty jednotlivých programů CŽV.

Ve všech budovách fakulty noste respirátor.

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků. Nabídka celoživotního vzdělávání zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé programy, jejichž obsahem bývají nejen přednášky, ale i semináře, exkurze, filmové projekce, diskuse apod.

Programy celoživotního vzdělávání se dělí na programy orientované na výkon povolání, programy zájmové a Univerzitu třetího věku.

Pedagogická fakulta UK nabízí také vzdělávací programy v rámci výzvy ŠABLONY II na adrese http://kurzyproucitele.pedf.cuni.cz/.

Při zpracovávání osobních údajů je postupováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR), a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ucebna czv_uvod u3v_web

Programy na výkon povolání

Zájmové programy

Univerzita třetího věku

Aktuality:

Provoz budov PedF UK od 1. 7. 2021 zde.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Ve dnech od 19. 7. 2021 do 18. 8. 2021 je Centrum CŽV pro veřejnost uzavřeno.

Od 23. 8. 2021 úřední hodiny Centra CŽV:

Pondělí   9 – 11  a  13 – 15:30

Úterý       9 – 11

Středa     9 – 11  a  13 – 16:30

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget