Úvod

Informace pro účastníky CŽV

Informace k provozu budov (platí v pracovních dnech)

Informace o konkrétním způsobu výuky v programech CŽV je na rozhodnutí garantů jednotlivých programů CŽV. Sledujte prosím oddíl Aktuality na webových stránkách PedF, případně konzultujte s garanty jednotlivých programů CŽV.

Aktuální doporučení dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR461/2022-1/MIN/KAN z 5. 1. 2022 lze nalézt na webu fakulty zde. Doporučení ke studiu a další informace k účasti ve výuce jsou zveřejněny na webu Karlovy Univerzity zde.

Ve všech budovách fakulty noste respirátor, při vstupu si dezinfikujte ruce.

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků. Nabídka celoživotního vzdělávání zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé programy, jejichž obsahem bývají nejen přednášky, ale i semináře, exkurze, filmové projekce, diskuse apod.

Programy celoživotního vzdělávání se dělí na programy orientované na výkon povolání, programy zájmové a Univerzitu třetího věku.

Pedagogická fakulta UK nabízí také vzdělávací programy v rámci výzvy ŠABLONY II na adrese http://kurzyproucitele.pedf.cuni.cz/.

Při zpracovávání osobních údajů je postupováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR), a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ucebna czv_uvod u3v_web

Programy na výkon povolání

Zájmové programy

Univerzita třetího věku

Aktuality:

Provoz budov PedF UK v pracovních dnech zde.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 15:30 hod.

Úterý       9:00 – 11:00 hod.

Středa     9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 16:30 hod.

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget