Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným, řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (https://cuni.cz/UK-8895.html).

Je určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají středoškolské vzdělání a také válečným veteránům. Další podmínkou přijetí je úhrada poplatku ve stanoveném termínu. Výši poplatku stanovuje garant programu. Platby za U3V jsou osvobozeny od DPH.

u3v_web