přihláška a její náležitosti

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

 

Administrativní poplatek

 

 400,- Kč za elektronickou formu přihlášky

 450,- Kč za listinnou formu přihlášky

Banka:   Komerční banka
Účet:   85236011/0100
Variabilní symbol:   232
Specifický symbol:
  • při podání elektronické přihlášky – vygenerovaný kód, zaslaný na emailovou adresu  uchazeče
  • pro listinnou podobu přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka
Konstantní symbol:   0379

Přihlášku do programů CŽV, zaměřených na výkon povolání, lze podat elektronicky (elektronická přihláška se již netiskne)

 

Je-li vyžadováno i doložení pedagogické praxe, použijte tento formulář.

Upozornění:

  • Pro každý program podává uchazeč samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Přihlášku nelze převést na jiný vzdělávací program ani do dalšího akademického roku.

  • Pokud je přihláška zasílána listinnou formou, musí obsahovat tyto náležitosti:

– ověřenou kopii dokladu o dosažení požadovaného vstupního vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení – viz požadavky na uchazeče u každého jednotlivého programu),

– doklad o platbě