platby

Pedagogická fakulta je veřejná vysoká škola a nevystavuje faktury za výuku v akreditovaných studijních programech včetně akreditovaných programů dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání. Tato plnění jsou pro nás z hlediska DPH zdanitelným plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet dle §57 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Z toho důvodu nevystavujeme klasické doklady (faktury) a pro účely organizací, které zaměstnávají naše studenty studující v akreditovaných programech CŽV a studium za ně hradí. Jim na vyžádání vystavíme náhradní daňový doklad splňující všechny náležitosti účetního dokladu. Tímto dokladem je  “Potvrzení o zaplacení”, ve vyjímečných případech lze před úhradou vystavit “Pokyn k úhradě”. “Pokyny k úhradě” vystavuje CCŽV. Před vydáním “Potvrzení o zaplacení” je třeba platbu ověřit.


 

Přihlášky:

 • Univerzita třetího věku
  • bez poplatku
 • Zájmové programy
  • bez poplatku
 • Programy pro výkon povolání
  • 400,- Kč elektronická forma přihlášky
  • variabilní symbol: 232
  • specifický symbol: vygenerovaný kód

Poplatky za studium:

 • Univerzita třetího věku
  • K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na

   e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit během července a srpna.

   číslo účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: obdržíte e-mailem

   Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).

   Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.

 

 • Zájmové programy
  • K platbě programu budete vyzván/a, na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. číslo účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: obdržíte e-mailem 
  • Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.
 • Programy pro výkon povolání
  • Pokyny k platbě jsou uvedeny ve smlouvě, kterou obdržíte po přijetí do programu.
  • Číslo účtu: 85236011/0100
   Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
   Variabilní symbol pro provedení platby: číslo programu