závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek:

Jednotlivá pracoviště / katedry upravují termíny závěrečných zkoušek dle svých kapacitních možností. Termíny jsou vypisovány v SIS.


 

Návody:

Jak odevzdat ZP

Jak se přihlásit na ZZk nebo obhajobu

Provedení kontroly před závěrečnými zkouškami

 


Instrukce k podobě závěrečné práce a odevzdání dostanete v rámci výuky. Lze však vycházet z těchto dokumentů, které určují náležitosti bakalářské/diplomové práce.

Opatření děkana č. 38/2020 O podrobnostech pro závěrečné práce

 

Šablona pro bakalářskou práci

 

Šablona pro diplomovou práci