Závěrečné zkoušky

Přihlášky k závěrečným zkouškám je nutné odevzdat v tištěné verzi.

  • Závazná přihláška k závěrečné zkoušce *xls

Účastníci, kteří odevzdávají přihlášku a závěrečné práce k ukončení studia, mají možnost je zasílat prostřednictvím České pošty na adresu: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 nebo osobně je donést do podatelny. Do levého rohu je nutné uvést heslo CŽV, název katedry, garantující program, a zpáteční korespondenční adresu.

 

Termíny závěrečných zkoušek:

Jednotlivá pracoviště / katedry upravují termíny závěrečných zkoušek dle svých kapacitních možností.