nabídka programů U3V

 

Nabídka programů pro akademický rok 2023/2024

 – přihlášku stačí zaslat emailem: jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz

název programu 

příjem přihlášek do:

 

Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních VII. [9400]  

30.06.2023

kapacita kurzu je již naplněna

Psychologie všedního dne IV. [9177]

30.06.2023

kapacita kurzu je již naplněna

Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě II. [9176]

22.12.2023

prihlaska

Aktivní a zdravý život ve vyšším věku II [9066]

30.06.2023

kapacita kurzu je již naplněna

Česká filozofie v evropském kontextu [9100]

30.06.2023

přihláška

Minulost v přítomnosti II [9102]

30.06.2023

kapacita kurzu je již naplněna

Minulost v přítomnosti III [9103]

20.12.2023

kapacita kurzu je již naplněna

Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy) [9109]

30.06.2023

kurz nebude v roce 2023/2024 otevřen

Praktický hudební místopis České republiky VIII. [9168]

30.06.2023

kapacita kurzu je již naplněna

Výtvarná tvorba IV [9101]

30.06.2023

kapacita kurzu je již naplněna

 

 

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

 

Přehled programů Univerzity třetího věku v rámci Univerzity Karlovy.