Nabídka zájmových programů

(studium k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků)

Návod pro podání elektronické přihlášky naleznete zde

Aktuálně nabízíme:

   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

 

 

Název programu Výše úplaty Přihláška
Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

letní semestr

2 900 Kč/program

příjem přihlášek

zde

Základy filmové a audiovizuální výchovy

20. 3., 31. 3., 14. 4. 2023

3 900 Kč/program

příjem přihlášek

zde

Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování

letní semestr – termín bude upřesněn

(tematické bloky, 4 x 6 vyučovacích hodin)

7. 500 Kč/program

příjem přihlášek

zde

Katedra biologie a environmentálních studií

Název programu

Výše úplaty Přihláška
Dva dny s didaktikou biologie

9. a 10. 2. 2023

2 000 Kč/program

příjem přihlášek 

zde

   Katedra psychologie

Název programu Výše úplaty Přihláška
Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie PorTex

termín bude upřesněn

Součástí kurzovného jsou manuály testové baterie a přístup k online aplikaci na vyhodnocení.

3800 Kč/ program 

přijímáme přihlášky

zde

Školní poradenské služby
program začíná 26. 1. 2023
(výuka se uskuteční v blocích, 1x měsíčně)
Program je hrazen ve dvou splátkách. Celková cena za dvouleté studium činí 23000 ,- Kč. 
23 000 Kč/program

přijímáme přihlášky

zde

LGBT + témata ve škole (psychologické aspekty)

29. 5. 2023

1000Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Kolegiální sdílení v učitelském sboru – principy a techniky (webinář)

24. 5. 2023

1000 Kč/program

přijímáme přihlášky

zde

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I.

10., 11., 12. a 31. března 2023, 1. a 2. dubna 2023, 14., 15. a 16. dubna 2023

10.000 Kč/program

přijímáme přihlášky 

zde

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina – Basic 1.

16. – 19. 2. 2023, 25. – 28. 5. 2023

10.000 Kč/program

přijímáme přihlášky  

zde

   Katedra hudební výchovy

Název programu Výše úplaty Přihláška
Aktivizující metody v hudební výchově na 1. stupni ZŠ

 letní semestr: únor – květen 2023 (5x pátek 15:00 – 19:00)

3 000 Kč/ program

přihlášky do

31. 1. 2023

zde

Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ

letní semestr: únor – květen 2023 (5x pátek 15:00 – 19:00)

3 000 Kč/ program

přihlášky do

31. 1. 2023

zde

Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání

letní semestr: únor – květen 2023 (5x pátek 15:00 – 19:00)

3 000 Kč/ program

 přihlášky do

31. 1. 2023

zde

Hudba v širších historických a uměleckých souvislostech

pátky 20. a 27. 1. 2023 v 14:15 – 19:00

1 850 Kč/program

 přihlášky do 

9. 1. 2023

zde

Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

letní semestr: 6 x pátek, únor – květen 2023

3 500 Kč/program

 přihlášky do 

31. 1. 2023

zde

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

 
 

is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php