nabídka zájmových programů

Návod k založení elektronické přihlášky do programů najdete zde.

Aktuálně nabízíme:

název programu   příjem přihlášek termín konání  
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina – Basic 1. 6370 do 30.6.2023   přihlášky
Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie PorTex 8338 28.03.2023 – 29.12.2023   přihláška
Učit vědomě: sebepoznání učitele jako cesta ke kvalitě výuky 7703 28.03.2022 – 15.12.2023   přihláška
Inkluze v předškolním vzdělávání
7701
28.03.2023 – 15.12.2023   přihláška
Dvouleté děti v předškolním vzdělávání   28.03.2023 – 15.12.2023   přihláška
Žáci s odlišným mateřským jazykem jako součást naší třídy 9189 10.03.2023 – 15.09.2024   přihláška
Začít spolu jako cesta k responzivní výuce
9191
10.03.2023 – 15.09.2024   přihláška
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka
5686
1.10.2023 – 1.3.2024   v přípravě
Aktuální problémy výuky ruského jazyka 4885 1.9.2023 – 31.10.2023   v přípravě
Pohybová skladba ve školní tělesné výchově 6927 16.02.2023 – 31.08.2023   přihláška
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity 6926 15.02.2023 – 31.08.2023   přihláška
Aktivizující metody v hudební výchově na 1. stupni ZŠ 6732 27.02.2023 – 15.09.2023   přihláška
Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ 6733 27.02.2023 – 15.09.2023   přihláška
Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání 6731 27.02.2023 – 15.09.2023   přihláška
Hudba v širších historických a uměleckých souvislostech 7579 27.02.2023 – 08.09.2023   přihláška
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ 5862 27.02.2023 – 05.09.2023   přihláška
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír 6938 27.02.2023 – 15.09.2023   přihláška
Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem 6939 27.02.2023 – 15.09.2023   přihláška
Program dovedností pro učitele HV – zpěv 6940 27.02.2023 – 15.09.2023   přihláška
Efektivní porady ve školním prostředí (webinář) 5792 do 31.5.2023   přihláška
Efektivní vedení lidí – Leadership 6013 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Jak efektivně přejít na povinné vedení elektronické spisové služby ve školách od 1. ledna 2026 – webinář 6018 do 30.06.2023   přihláška
Krizová komunikace pro pedagogické pracovníky 7768 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
LGBT+ témata ve škole (psychologické aspekty) 8712 12.5.2023 29.5.2023 přihláška
Marketingové řízení školy 6014 do 17.5.2023 podzim 2023 přihláška
Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. 6369 18.02.2022 – 05.03.2023   přihláška
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka 5686 01.10.2022 – 01.03.2023   přihláška
Moderní trendy v prezentačních dovednostech 6015 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
MOODLE jako nástroj rozvoje a sdílení didaktických příkladů dobré praxe 7766 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků 6016 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I 5696 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II 5697 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele 6677 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Pedagogický pracovník v roli projektového manažera 6023 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Práce s datovou schránkou 5431 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Práce s elektronickými dokumenty ve školách 6687 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Prevence konfliktních situací ve škole – webinář 8714 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky 6508 do 31.5.2023 8.6.2023 přihláška
Přijímací řízení do škol 5432 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Rusky bez českého akcentu 2744 01.10.2022 – 01.03.2023   přihláška
Sociálně-právní problematika pedagogické praxe 6017 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka 4886 01.10.2022 – 01.03.2023   přihláška
Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 7767 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Time management pro pedagogické pracovníky 6019 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Tvorba moderních powerpointových prezentací 6020 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně 8713 do 21.6.2023 28.6.2023 přihláška
Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování 8950 25.01.2023 – 30.06.2023   přihláška
Vizualizace dat v prezentacích 6021 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií 3582 01.10.2022 – 01.03.2023   přihláška
Využití dětské literatury ve výuce ruštiny 6917 01.10.2022 – 01.03.2023   přihláška
Využití ICT ve škole 6022 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka 6919 01.10.2022 – 01.03.2023   přihláška
Zajímavá místa v Rusku 5690 01.10.2022 – 01.03.2023   přihláška
Základy filmové a audiovizuální výchovy 8884 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Základy koučinku pro pedagogické pracovníky 6024 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Zvládání konfliktních situací 5424 01.09.2022 – 30.06.2023   přihláška
Rusky bez českého akcentu [9137]   v přípravě    
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka [9138]
  v přípravě    
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií [9139]   v přípravě    
Využití dětské literatury ve výuce ruštiny [9140]   v přípravě    
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka [9141]
  v přípravě    
Zajímavá místa v Rusku [9142]
  v přípravě    
Kolegiální sdílení v učitelském sboru – principy a techniky (webinář)

24. 5. 2023

1000 Kč/program

přijímáme přihlášky

zde

 

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.