nabídka zájmových programů

Návod k založení elektronické přihlášky do programů najdete zde.

 

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Aktuálně nabízíme:

přihlášky přijímáme do:  název programu   odkaz na přihlášku
 10.5.2024
Den s didaktikou němčiny  
10232 Detail
28.06.2024
Efektivní porady ve školním prostředí (webinář) 5792 Detail
30.06.2024
Efektivní vedení lidí – Leadership 6013 Detail
 1.4.2024

Jak efektivně přejít na povinné vedení elektronické spisové služby ve školách od 1. ledna 2026 – webinář (6018)

 6018 Detail
30.6.2024
Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie PorTex [9305]
8338 Detail
30.06.2024
Marketingové řízení školy 6014 Detail
15.08.2024

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I.

termín konání: srpen 2024

6369 Detail
01.03.2024
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka 5686 Detail
30.06.2024
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků 6016 Detail
30.06.2024
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II 5697 Detail
 4.3.2024
Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol prostřednictvím řešení slovních úloh I  
 9934 Detail
30.06.2024
Prevence konfliktních situací ve škole – webinář 8714 Detail
30.06.2024
Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky 6508 Detail
30.06.2024
Přijímací řízení do škol 5432 Detail
01.03.2024
Rusky bez českého akcentu 2744 Detail
01.03.2024
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka 4886 Detail
30.06.2024
Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 7767 Detail
30.06.2024
Time management pro pedagogické pracovníky 6019 Detail
01.03.2024
Tvorba moderních powerpointových prezentací 6020 Detail
30.06.2024
Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně 8713 Detail
30.06.2024
Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování 8950 Detail
01.03.2024
Využití dětské literatury ve výuce ruštiny 6917 Detail
01.03.2024
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka 6919 Detail
01.03.2024
Zajímavá místa v Rusku 5690 Detail
30.06.2024
Základy filmové a audiovizuální výchovy 8884 Detail
15.09.2024
Žáci s odlišným mateřským jazykem jako součást naší třídy 9189 Detail

 

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.