aktuálně běžící kurzy

název kurzu  zajišťující katedra zkratka kurzu číslo kurzu
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ CCZV D DPS 6-503-xx
Vychovatelství KPG D DPS-VY 6-520-xx
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ a s pedagogickou kvalifikací KSPG D DPS-SP 6-511-xx
Učitelství AJ pro 2.st.ZŠ/SŠ KAJL R AJ SS 6-982-xx
Učitelství DĚJ pro 2.st.ZŠ/SŠ KDDD R DEJ 6-989-XX
Učitelství MAT pro 2.st.ZŠ/SŠ KMDM R M 6-977-xx
Učitelství NJ pro 2.st.ZŠ/SŠ KG R NJ SS 6-976-xx
Učitelství OV/ZSV pro 2.st.ZŠ/SŠ KOVF R OV SS 6-984-XX
Učitelství OV/ZSV pro 2.st.ZŠ/SŠ KOVF V KS 6-984-XX
Učitelství RJ pro 2.st.ZŠ/SŠ KRL R RJ SS 6-985-XX
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ KTV R TV 6-978-XX
Učitelství 1.st.ZŠ KPPP R U1ST 6-980-xx
Speciální pedagogika pro učitele – Studium v oblasti pedagogických věd KSP R SPPG 6-512-xx
Studium pro výchovné poradce KPSY #9194 6-147-xx
Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (kombinovaná forma) (metodici) KPSY #9193 6-148-XX
Studium pro vedoucí pedag.prac. KAMV S SVPP 6-150-xx