KONTAKTY

Prosíme, preferujeme kontakt pomocí emailu před telefonováním. Email, kde jasně definujete váš dotaz či problém umožní referentce získat čas na dohledání údajů konkrétních studentů. Děkujeme. 

 

Kontakt pro zájemce o studium:

uchazecczv@pedf.cuni.cz


 

Vedoucí Centra CŽV:

Kateřina Esserová

katerina.esserova@pedf.cuni.cz      tel. 221 900 102 nebo 221 900 341

nebo +420 776 864 962


 

Programy Univerzity třetího věku  (U3V):

Jaroslava Tomášová             jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz    tel. 221 900 264


 

Programy na výkon povolání a zájmové programy:

referentka CŽV Karolína Krejčová   karolina.krejcova@pedf.cuni.cz     tel. 221 900 343

referentka CŽV Klára Hašková  klara.haskova@pedf.cuni.cz  tel. 221 900 342

Kdo je vaší referentkou zjistíte v SIS – informace/nastavení


 

Akreditace:

Ing. Eva Tamara Talomi       eva.talomi@pedf.cuni.cz         tel. 221 900 344


 

Helpdesk:

https://helpdesksis.pedf.cuni.cz


 

Žádost o vystavení duplikátu (osvědčení, výpis zkoušek) , žádost zašlete emailem na vojtech.malach@pedf.cuni.cz *doc


Korespondenční adresa pro všechny budovy fakulty a detašovaná pracoviště:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4

116 39  Praha 1

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a k GDPR na základě nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů: žádost lze podat osobně v podatelně nebo zaslat na e-mailovou adresu podatelna@pedf.cuni.cz elektronicky.


JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Univerzita Karlova

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK

vstup z ulice M. Rettigové 8 (zobrazit na mapy.cz)