nabídka programů na výkon povolání

Návod k založení elektronické přihlášky do programů najdete zde.

 


 

 

Akademický rok 2024/2025:

Příjem přihlášek  spuštěn 1. března 2024

 

STUDIUM VEDOUCÍ K DOPLNĚNÍ PEDAGOGICKÉ KVALIFIKACE (v oblasti pedagogických věd tzv. DPS)

příjem přihlášek do:
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ a s pedagogickou kvalifikací – Studium v oblasti pedagogických věd [10308]

(probíhá reakreditace, předpoklad zahájení říjen 2024)

bude upřesněno
Studium pedagogiky pro vychovatele (kombinovaná forma) 30.06.2024
Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – kombinované studium

(probíhá reakreditace, předpoklad zahájení říjen 2024)

30.06.2024
STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE TZV. ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 06.09.2024
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ 30.05.2024
Učitelství matematiky pro 2. stupeň zákl. školy a střed. školy–kombinovaná forma 31.08.2024
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 30.08.2024
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. st. ZŠ – kombinovaná forma 30.06.2024
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ 30.08.2024
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 30.08.2024
Učitelství 1.stupně ZŠ 02.09.2024
Speciální pedagogika pro učitele – Studium v oblasti pedagogických věd

(probíhá reakreditace, předpoklad zahájení říjen 2024)

30.06.2024
STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (kombinovaná forma) (metodici)
30.08.2024
Studium pro výchovné poradce – kombinovaná forma 30.06.2024
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v kombinované formě 30.06.2024