nabídka programů na výkon povolání

 

název programu příjem přihlášek do:
STUDIUM VEDOUCÍ K DOPLNĚNÍ PEDAGOGICKÉ KVALIFIKACE

(v oblasti pedagogických věd tzv. DPS)

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (doplňující pedagogické vzdělání – DPS) 20.10.2023 příjem přihlášek ukončen
Vychovatelství 312 7.7.2023 příjem přihlášek ukončen
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ s pedagogickou kvalifikací 314 30.09.2023 příjem přihlášek ukončen
STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE TZV. ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM
Učitelství 1.stupně ZŠ
9200
do 25.6.2023 příjem přihlášek ukončen
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 9201 31.08.2023 příjem přihlášek ukončen
Anglický jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
257
05.09.2023
příjem přihlášek ukončen
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 3484 30.08.2023 příjem přihlášek ukončen
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 928 příjem přihlášek ukončen
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ – kombinovaná studium 9145 31.07.2023 příjem přihlášek ukončen
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ 293 30.09.2023 příjem přihlášek ukončen
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1038 14.9.2023 příjem přihlášek ukončen
Speciální pedagogika pro učitele
298
30.09.2023 příjem přihlášek ukončen
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
4470
30.06.2023 příjem přihlášek ukončen
STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (metodici) 9193 01.09.2023 příjem přihlášek ukončen
Studium pro výchovné poradce 9194 01.09.2023 příjem přihlášek ukončen
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v kombinované formě 4520 30.09.2023 příjem přihlášek ukončen

 

Návod k založení elektronické přihlášky do programů najdete zde.