nabídka programů na výkon povolání

Návod k založení elektronické přihlášky do programů najdete zde.

 

Aktuálně: 

Program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ nyní prochází akreditačním řízením. Předpoklad zahájení programu – podzim 2023. Příjem přihlášek bude spuštěn během letních měsíců. Zájemci pište na katerina.esserova@pedf.cuni.cz.

 

název programu příjem přihlášek
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 9201 05.01.2022 – 31.08.2023 přihláška
Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (kombinovaná forma) (metodici) 9193 10.03.2023 – 01.09.2023 přihláška
Studium pro výchovné poradce 9194 10.03.2023 – 01.09.2023 přihláška
Anglický jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
257
28.02.2022 – 05.09.2023
přihláška
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v kombinované formě 4520 01.02.2023 – 30.09.2023 přihláška
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 3484 01.03.2023 – 25.08.2023 přihláška
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 928 01.03.2022 – 31.07.2023 přihláška
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ – kombinovaná studium 9145 01.03.2022 – 31.07.2023 přihláška
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ 293 01.01.2023 – 30.09.2023 přihláška
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1038 15.02.2023 – 31.08.2023 přihláška
Vychovatelství 312 01.02.2023 – 31.05.2023 přihláška
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ s pedagogickou kvalifikací 314 03.03.2023 – 30.09.2023 přihláška
Speciální pedagogika pro učitele
298
21.02.2023 – 30.09.2023 přihláška
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
4470
3.03.2023 – 30.06.2023 přihláška