Home » Univerzita třetího věku » Nabídka programů U3V

Nabídka programů U3V

U všech nabízených programů připravujeme prezenční výuku. (V případě nutnosti uskutečnit výuku online, se před jejím započetím přihlášený rozhodne, zda ji chce absolvovat nebo vrátit uhrazený poplatek.)

.

Název programu

Listinná přihláška

Garant programu

Výše úplaty

Přihlášky do

Antické živly nejen očima přírodních věd III. zde prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 1000 Kč / program příjem přihlášek ukončen
Česká filozofie v evropském kontextu zde

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

300 Kč / program příjem přihlášek ukončen
Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě zde PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 500 Kč / program příjem přihlášek do 31. 12. 2021
Chráněná území ČR III. (Zoologie a botanika v exkurzní praxi) zde Ing. Jan Andreska, Ph.D. 700 Kč / program příjem přihlášek ukončen
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních III. (zimní semestr – pro začátečníky – sk. A) zde PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. 800 Kč / program příjem přihlášek ukončen
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních IV. (letní semestr – pro začátečníky – sk. B) zde PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. 800 Kč / program příjem přihlášek do 31. 12. 2021
Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy) zde Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. 1000 Kč / program příjem přihlášek do 31. 12. 2021
Psychologie všedního dne II. (pro začátečníky) zde PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 600 Kč / program příjem přihlášek ukončen
Výtvarná tvorba II. zde Mgr. MgA.
Sylva Francová, Ph.D.
2000 Kč / program příjem přihlášek ukončen

Upozornění: Nabídka programů/kurzů se pravidelně aktualizuje.

uk

Přehled programů Univerzity třetího věku v rámci Univerzity Karlovy.

Aktuality:

Provoz budov PedF UK v pracovních dnech zde.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Od 23. 8. 2021 úřední hodiny Centra CŽV:

Pondělí   9:00 – 11:00  hod.

            a  13:00 – 15:30 hod.

Úterý       9:00 – 11:00 hod.

Středa     9:00 – 11:00  hod.

            a  13:00 – 16:30 hod.

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget