Home » Univerzita třetího věku » Nabídka programů U3V

Nabídka programů U3V

 

Název programu

Listinná přihláška

Garant programu

Výše úplaty

Přihlášky do

Antické živly nejen očima přírodních věd III zde prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 1000 Kč / program ukončení příjmu přihlášek
Česká filozofie v evropském kontextu zde prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 100 Kč / program ukončení příjmu přihlášek, program je již plně obsazen
Chráněná území ČR II. (Zoologie a botanika v exkurzní praxi) zde Ing. Jan Andreska, Ph.D. 800 Kč / program   ukončení příjmu přihlášek, program je již plně obsazen
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních II zde PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. 800 Kč / program ukončení příjmu přihlášek, program je již plně obsazen
Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání zde Mgr. Kateřina Sládková 1000 Kč / program ukončení příjmu přihlášek, program je již plně obsazen
Pohybové aktivity pro seniory

(Brandýs n. L. a střední Čechy)

zde Mgr. Lenka Vojtíková 1000 Kč / program ukončení příjmu přihlášek, program je již plně obsazen
Pražská německá literatura v 19. a 20. století

(v českém jazyce)

zde prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 600 Kč / program ukončení příjmu přihlášek
Psychologie všedního dne zde PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 600 Kč / program ukončení příjmu přihlášek, program je již plně obsazen
Výtvarná tvorba zde MgA.
Sylva Francová, Ph.D.
2000 Kč / program ukončení příjmu přihlášek, program je již plně obsazen

 

Upozornění: Nabídka programů/kurzů se pravidelně aktualizuje.

 

uk

 

 

Přehled programů Univerzity třetího věku v rámci Univerzity Karlovy.

Aktuality:

Provoz budov PedF / Provoz Centra CŽV PedF UK

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   14:00 – 16:00

Úterý         9:00 – 11:00

Čtvrtek    14:00 – 16:00

 

 

Facebook Pagelike Widget