Home » Univerzita třetího věku

Aktuality

Upozornění: referát CŽV nevystavuje potvrzení o provedených platbách. Toto potvrzení je možné si vyžádat na Ekonomickém oddělení. Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Kdy a kde?

Datum: 22. dubna 2017

Místo:

Karolinum, Ovocný trh 3
Praha 1 – Staré Město

VSTUP ZDARMA

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným.

Program celoživoního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá v Karolinu.

Poplatek za kurz se pohybuje od 100,- Kč do 500,- Kč za semestr. Výši poplatku stanovuje garant kurzu, platby za U3V jsou osvobozeny od DPH.

u3v_web