Home » Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným.

Program celoživoního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá v Karolinu.

Poplatek za kurz se pohybuje od 100,- Kč do 500,- Kč za semestr. Výši poplatku stanovuje garant kurzu, platby za U3V jsou osvobozeny od DPH.

u3v_web