Home » Univerzita třetího věku

Aktuality

Pokud máte zájem o program Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga), můžete si podat elektronickou přihlášku do 1. 11. 2017.
Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání.

 

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným.

Program celoživoního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá v Karolinu.

Poplatek za kurz se pohybuje od 100,- Kč do 500,- Kč za semestr. Výši poplatku stanovuje garant kurzu, platby za U3V jsou osvobozeny od DPH.

u3v_web