Home » Univerzita třetího věku

Aktuality

Termín zasedání 1. přijímací komise (programy CŽV) bude koncem června. Poté uchazeči obdrží sdělení rozhodnutí o výsledku (přijat/nepřijat). Výsledek si uchazeč může také zjistit po přihlášení do SIS (Moje přihlášky). O výsledku přijímacího řízení budou uchazeči informováni písemně v průběhu letních prázdnin.
__________________________________

V termínu 19. 6. – 23. 6. bude referentka Bc. Merellová nepřítomna (dovolená).

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným.

Program celoživoního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá v Karolinu.

Poplatek za kurz se pohybuje od 100,- Kč do 500,- Kč za semestr. Výši poplatku stanovuje garant kurzu, platby za U3V jsou osvobozeny od DPH.

u3v_web