Aktuality

Přijímací komise (programy CŽV) bude zasedat v polovině srpna. Poté uchazeči obdrží sdělení rozhodnutí o výsledku (přijat/nepřijat). Výsledek si uchazeč může také zjistit po přihlášení do SIS (Moje přihlášky). O výsledku přijímacího řízení budou uchazeči informováni písemně do konce letních prázdnin.

Děkujeme za pochopení.
__________________________________

Kontakt

Veškeré dotazy Vám zodpovíme na: terezie.sturmova@pedf.cuni.cz.

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

Tel.: +420 221 900 267

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208