Kontakt

 PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D., e-mail: jarmila.salivarova@pedf.cuni.cz.

Tel.: 221 900 342

 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 8, 116 39 Praha 1,

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208