Celoživotní vzdělávání

Všeobecné informace k celoživotnímu vzdělávání na PedF UK

Studijní programy celoživotního vzdělávání na katedře pedagogiky:

Vychovatelství  (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2016/2017: 12. 9. 2016

Základní informace o kurzu

Studijní plán

Harmonogram 2016/2017

Rozvrh 2016/2017

Učitelství pro střední školy (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2016/2017: 19. 9. 2016

Základní informace o kurzu

Studijní plán

Harmonogram 2016/2017

Rozvrh 2016/2017

Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (rozšiřující pedagogické studium v rozsahu 400 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2016/2017:

Základní informace o kurzu

Charakteristika

Studijní plán

Ukončení studia

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám

Harmonogram 2016/2017