Pracovníci

Členové katedry

Jméno Číslo dveří Mail Telefon
vedoucí katedry:
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188
zástupce vedoucího katedry:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219
tajemnice katedry:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 219 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188
organizační pracovnice – sekretariát:
Alena Bendlová 219 alena.bendlova@pedf.cuni.cz 221 900 189
interní vyučující:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123
PhDr. Radka High, Ph.D. M410 radka.high@pedf.cuni.cz 221 900 552
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. 414 lenka.kollerova@pedf.cuni.cz 221 900123
PhDr. Jana Kočí, Ph.D. 220 jana.koci@pedf.cuni.cz 221 900107
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219
Mgr. Ráchel Mazúchová 221 rachel.mazuchova@pedf.cuni.cz 221 900109
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188
PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. 222 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 109
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107
PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. 414 katerina.machovcova@pedf.cuni.cz 221 900 123
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 109
Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228
prof. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 109
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. zbynek.zicha@pedf.cuni.cz

Externí vyučující

Jméno Mail
PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. martin.capekadamec@pedf.cuni.cz
Ing. Lucie Černá lucie.cerna@pedf.cuni.cz
PhDr. Ivo Syřiště,Ph.D. syriste001@seznam.cz
PhDr. Helena Marinková, Ph.D. helena.marinkova@nuv.cz
Mgr. Jaroslava Matulová jaroslavamatulova@volny.cz
Mgr. Jaroslava Hodisová jaroslava.hodisova@msmt.cz
Mgr. Roman Musil dranrom@gmail.cz
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. eva.nechlebova@pedf.cuni.cz
PhDr. Marcel Šuslík suslik@mrackova.cz
Mgr. Michal Zelenka michal.zelenka@email.cz

Doktorandi a post-doktorandi

Jméno Mail
Mgr. Lenka Hessová lenka.hessova@pedf.cuni.cz
Mgr. Kateřina Králová katerina.kralova@pedf.cuni.cz (l.120)
Mgr. Adéla Marešová adela.maresova@uhk.cz