Úvod

Katedra pedagogiky je vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště zaměřené na široké spektrum pedagogických disciplín. Navazuje přitom na činnost útvaru, jenž pod různými názvy pečoval o rozvoj pedagogických věd na Pedagogické fakultě UK od prvopočátků její existence. V současné době je pracovištěm moderním, reflektujícím soudobé trendy ve výchově a vzdělávání, a to při zachování nejlepších tradic české i evropské pedagogiky. Členové katedry usilují především o kvalitní profesní přípravu pedagogických pracovníků, založenou na činorodém propojení zkušeností z výchovné praxe a výsledků vědeckého bádání.