Ped-psych příprava

Bakalářské studium

Pedagogicko-psychologickou přípravu v bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání tvoří povinné a povinně volitelné předměty zahrnuté do studijního plánu programu maior. Jedná se o Úvod do pedagogiky, Základy psychologie, Základy didaktiky, Základy speciální pedagogiky (povinné předměty) a dále pět typů pedagogických praxí, z nichž je třeba splnit nejméně jednu (orientační, lektorská, volnočasová, asistentská, dobrovolnická).

Navazující magisterské studium

Pedagogicko-psychologickou přípravu v navazujících magisterských studijních programech se zaměřením na učitelství tvoří povinné a povinně volitelné předměty zahrnuté do studijního plánu programu maior. Jedná se o Obecnou didaktiku a školní pedagogiku, Pedagogickou a školní psychologii, Pedagogicko-psychologickou praxi s reflexí (povinné předměty) a dále nejméně tři povinně volitelné předměty z pedagogického, psychologického a pedagogicko-psychologického modulu (z každého modulu je třeba zvolit nejméně jeden předmět).

Státní závěrečné zkoušky – zkušební okruhy (dobíhající studium)

Tematické okruhy ke SZZ z pedagogiky a psychologie pro učitele (platí pro studující, kteří zahájili studium v roce 2021 a později)

Pedagogicko-psychologická praxe:

  • Evidence docházky (k tisku)
  • Online studijní opora v moodle obsahuje aktuální verzi portfolia k vypracování úkolů, informace a klíč k zápisu do moodle obdržíte v týdnu před zahájením praxe emailem prostřednictvím SIS, udržujte aktuální svou emailovou adresu!