Ped-psych příprava

Bakalářské studium

Studijní plány pro bakalářské studium

Studijní plány pro kombinované studium

Navazující magisterské studium

Studijní plány pro prezenční formu

Studijní plány pro kombinovanou formu

Státní závěrečné zkoušky – zkušební okruhy

Tematické okruhy ke SZZ z pedagogiky a psychologie pro učitele (platí pro studující, kteří zahájili studium v roce 2021 a později)  Studující si z nabídky dvaceti tematických okruhů vylosuje jeden okruh. V každém z okruhů jsou zahrnuty jak pedagogické, tak psychologické perspektivy vybrané problematiky.

Pedagogicko-psychologická praxe:

  • Evidence docházky (k tisku)
  • Online studijní opora v moodle obsahuje aktuální verzi portfolia k vypracování úkolů, informace a klíč k zápisu do moodle obdržíte v týdnu před zahájením praxe emailem prostřednictvím SIS, udržujte aktuální svou emailovou adresu!