Studium

Katedra garantuje šest studijních oborů v prezenční a kombinované formě, dva obory celoživotního vzdělávání a podílí se na výuce pedagogicko-psychologické přípravy v řadě oborů jiných kateder. Pedagogická činnost katedry se dynamicky vyvíjí a v přípravě jsou i další studijní obory, především v kombinované formě. V současné době je katedrou garantováno bakalářské prezenční i kombinované studium oboru pedagogika a oboru výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské studium učitelství pro ZŠ a SŠ v oborech pedagogika a výchova ke zdraví, bakalářské kombinované studium oboru vychovatelství, bakalářské kombinované studium oboru učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, šestisemestrové kombinované studium výchova ke zdraví a třísemestrové kombinované studium pro pedagogy volného času. Katedra se významným způsobem podílí na rigorózním řízení ve všech oborech učitelství a je školicím pracovištěm doktorandů oboru pedagogika.