Pedagogika

Bakalářské studium

Charakteristika

Studijní plány pro prezenční studium

Studijní plány pro kombinované studium

Státní závěrečné zkoušky – okruhy pro dobíhající studium

Státní závěrečné zkoušky – zkušební okruhy pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v roce 2021 a později

Témata bakalářských prací (prezenční i kombinovaná forma)

Navazující magisterské studium 

Charakteristika

Studijní plány:

Témata diplomových prací:

Tematické okruhy ke SZZ v programu Učitelství pedagogiky (platí pro studenty, kteří zahájili studium před rokem 2021)

Tematické okruhy ke SZZ v programu Učitelství pedagogiky – maior, minor, plný plán (platí pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2021 a později)

Navazující magisterské studium – jednooborové

Charakteristika

Studijní plán ON1PG14

Témata diplomových prací

SZZ – pedagogické vědy v antropologické perspektivě

SZZ – didaktika pedagogiky

Tematické okruhy ke SZZ v programu Učitelství pedagogiky – maior, minor, plný plán (platí pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2021 a později)

Tematické okruhy ke SZZ v programu Učitelství pedagogiky – plný plán (platí pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2021 a později)