Celoživotní vzdělávání

Všeobecné informace k celoživotnímu vzdělávání na PedF UK

Otevíraný program:

Vychovatelství  (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2023/2024: 2. 10. 2023

Přihlášky přijímá do 31. 5. 2023 Centrum celoživotního vzdělávání PedF UK

Studijní plán

Učitelství pro střední školy (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Pouze dobíhající program, nové přihlášky se nepřijímají.

Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (rozšiřující pedagogické studium v rozsahu 400 hodin)

Pouze dobíhající program, nové přihlášky se nepřijímají.