Celoživotní vzdělávání

Všeobecné informace k celoživotnímu vzdělávání na PedF UK

Otevíraný program:

Studium pedagogiky pro vychovatele  (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2024/2025: 30. 9. 2024

Přihlášky přijímá do 31. 6. 2024 Centrum celoživotního vzdělávání PedF UK

Studijní plán

Učitelství pro střední školy (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Pouze dobíhající program, nové přihlášky se nepřijímají.

Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (rozšiřující pedagogické studium v rozsahu 400 hodin)

Pouze dobíhající program, nové přihlášky se nepřijímají.