Věda a výzkum

Na katedře je uskutečňována rozsáhlá vědecko-výzkumná činnost v mnoha základních pedagogických disciplínách, především ve školní a sociální pedagogice a dále v oblasti výchovy ke zdraví. Na těchto aktivitách se pod vedením svých školitelů podílejí i studenti doktorských a magisterských studijních programů. Členové katedry jsou řešiteli nejrůznějších grantových projektů, podílejí se na činnosti vědeckých organizací, účastní se tuzemských i zahraničních konferencí a vykazují bohatou publikační činnost.