Na koho se obrátit

Kompetence členů katedry

 

 sekretářka KPG – omlouvání ze SZZ

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., vedoucí katedry

 • Odpovědnost za doktorské studium (Ph.D.) na katedře.
 • Odborný garant programu CŽV Učitelství pro SŠ.
 • Odborný garant programu CŽV Vychovatelství.

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D., tajemnice katedry

 • Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.
 • Koordinátor přijímacího řízení na katedře.
 • Zodpovědnost za organizaci dne otevřených dveří a informačního odpoledne.
 • Kontaktní osoba pro studentskou oborovou radu oboru Pedagogika.
 • Zodpovědnost za organizaci programu CŽV Učitelství pro střední školy.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

 • Odpovědnost za personální bibliografii (správce OBD na katedře).
 • Poskytování podpory pro používání systému Moodle v rámci katedry.
 • Koncepce webových stránek katedry a odpovědnost za aktualizaci jejich obsahu.

PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.

 • Odpovědnost za knihovnu katedry, spolupráce s fakultní knihovnou.
 • Participace na organizaci přijímacího řízení na katedře.
 •  Odpovědnost za studijní obor Vychovatelství:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP,
  • komunikace s katedrami, které v oboru zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oboru (kontrola a aktualizace studijního plánu),
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studium.

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

 • Odpovědnost za studijní obory Výchova ke zdraví:

  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP a DP,
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oboru zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oboru (kontrola a aktualizace studijního plánu),
  • odpovědnost za rigorózní řízení (PhDr.) pro obor výchova ke zdraví na katedře,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studiu.
 • Katedrový koordinátor institucionální akreditace (pro obory VZ).
 • Kontaktní osoba pro studentskou oborovou radu oboru Výchova ke zdraví.

 


Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.


Mgr. Magdalena Richterová

 • Garant pedagogických praxí na katedře, spolupráce se Střediskem pedagogické praxe.

PhDr. Alena Thorovská

 • Zodpovědnost za organizaci programu CŽV Vychovatelství.

Doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

 • Koordinátor projektových aktivit katedry (vědecko-výzkumné projekty).
 • Koordinátor zahraničních postdoktorandů.

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., zástupce vedoucího katedry

 • Odpovědnost za studijní obory Pedagogika, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Pedagogicko- psychologická příprava:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP a DP,
  • komunikace s katedrami, které v oborech zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oborů (kontrola a aktualizace studijních plánů),
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studium.
 • Koordinátor institucionální akreditace (pedagogicko-psychologická příprava, obory pedagogika, vychovatelství, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).
 • Zpracovávání podkladů pro úvazky (ve spolupráci se ZOP).
 • Koordinátor projektových aktivit katedry (rozvojové projekty).
 • Garant celoživotního vzdělávání na katedře.