Kontakt

Adresa: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Pedagogická fakulta na webu mapy.cz
Telefon: 221 900 189
Fax: 221 900 188
E-Mail: alena.bendlova@pedf.cuni.cz
URL: www.pedf.cuni.cz/kped/

Sekretariát

Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek 9,00-12,00 hod.
a
13,00-15,00 hod.
pátek 9,00-12,00 hod.
Místnost: 2. patro 219
Organizační pracovnice: p. Alena Bendlová

Pracovníci katedry

Kontakty na pracovníky katedry pedagogiky v sekci Pracovníci.