Konzultační hodiny ve zkouškovém období

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

Jméno číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188

 konzultační hodiny se konají po předchozí domluvě online formou v aplikaci ZOOM

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188  
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109  
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123  
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. 221 katerina.machovcova@seznam.cz 221 900 123
 
 
 
 
 
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228 dle dohody mailem
Ing. Lucie Černá 222 lucie.cerna@pedf.cuni.cz 221 900 109  
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219  
Mgr. Roman Musil   dranrom@gmail.com   dle dohody mailem
         
Mgr. Kateřina Králova 221 katerina.kralova@pedf.cuni.cz 221 900 120 dle dohody mailem
Mgr. Jana Kočí, Ph.D. 220 jana.koci@pedf.cuni.cz 221 900 107  
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. 414 lenka.kollerova@pedf.cuni.cz 221 900 123 dle dohody mailem
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219  
Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107  
PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107  
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107 dle dohody emailem
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228  
Doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  
PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 120  
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.   zbynek.zicha@pedf.cuni.cz 221900219
 
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219