Ped-psych příprava

Bakalářské studium

Studijní plány pro bakalářské studium

Studijní plány pro kombinované studium

 

Navazující magisterské studium

Studijní plány pro prezenční formu

Studijní plány pro kombinovanou formu

Státní závěrečné zkoušky – zkušební okruhy 

Informace pro studenty dobíhajícího neděleného magisterského studia:
SZZ pro VVP (nedělené studium) – zkušební okruhy

 

Pedagogicko-psychologická praxe