Ped-psych příprava

Bakalářské studium

Studijní plány pro bakalářské studium

Studijní plány pro kombinované studium

 

Navazující magisterské studium

Studijní plány pro prezenční formu

Studijní plány pro kombinovanou formu

Státní závěrečné zkoušky – zkušební okruhy 

Pedagogicko-psychologická praxe