Přihlašování k závěrečným zkouškám

Přihlášky k závěrečným zkouškám (zimní termín) je nutné odevzdat v tištěné verzi.

  • Závazná přihláška k závěrečné zkoušce *xls

Účastníci, kteří odevzdávají přihlášku a závěrečné práce, mají možnost je zasílat prostřednictvím České pošty na adresu: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 nebo osobně je donést do podatelny. Do levého rohu je nutné uvést heslo CŽV, název katedry, garantující program, a zpáteční korespondenční adresu.

Přihlášky a závěrečné práce je třeba odevzdat do 5.12.2022 (tento termín platí v případě, že katedra nestanoví jinak)

Termíny závěrečných zkoušek a informace k odevzdávání a obhajobě závěrečných prací stanovují jednotlivé garantující katedry.