Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

 

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

 

      Název programu     /    studium v oblasti pedagogikých věd

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Učitelství odborných předmětů (vzdělávací plán programu) zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 740 Kč / program
 Učitelství praktického vyučování (vzdělávací plán programu) zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 142 Kč / program
Učitelství odborného výcviku (vzdělávací plán programu) zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 309 Kč / program
Učitelství pro střední školy (vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky 16 000 Kč / program
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 24 000 Kč / program přihlášky

do 25.06.2020

Vychovatelství (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / program

Název programu     /    studium k rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

 

Přihlášky do

 

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021

 

 

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / program program připravujeme na ak. rok 2020/2021
 

Doplňující didaktické studium ruského jazyka

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

(informace k programu) zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 8 000 Kč / program 2. kolo příjmu přihlášek prodlouženo do 31.12.2019
 

Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 3 300 Kč / semestr přihláška do 31.01.2020
 

Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra 

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 7 000 Kč / semestr program připravujeme na ak. rok 2020/2021
 

Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
 

Speciální pedagogika pro učitele

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 12 000 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
Školní pedagogicko-psychologické služby

var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 

(vzdělávací plán programu A)(vzdělávací plán programu B) zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok prodlouženo do 31.1.2020
Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 30 000 Kč / program program připravujeme na ak. rok 2020/2021
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
 Učitelství 1.stupně ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra preprimární a primární pedagogiky  9 500 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok program připravujeme na ak. rok 2020/2021
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program program připravujeme na ak. rok 2020/2021

 

 

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

 

Aktuality:

Provoz budov PedF / Provoz Centra CŽV

Úřední hodiny Centra CŽV najdete ZDE.

 

 

 

Facebook Pagelike Widget