Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VŠECHNY PROGRAMY CŽV:

Informace pro účastníky CŽV

Informace k výukové činnosti a provozu od 8.6. 2021

je umožněna veškerá prezenční výuka, včetně prezenčních zkoušek, se zachováním rozestupu mezi studenty minimálně 1,5 metru (kromě klinické a praktické výuky a praxe), je možné konat individuální konzultace a poradenské služby, účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

Informace o konkrétním způsobu výuky v programech CŽV je na rozhodnutí garantů jednotlivých programů CŽV.

Aktuální doporučení k protiepidemickým opatřením MŠMT na PedF UK pro účastníky nebo zájemce CŽV pro nutnou evidenci přítomných osob v budovách najdete na webu fakulty https://pedf.cuni.cz/PEDF-1.html

Vzhledem k současné situaci šíření nemoci Covid-19 je upraven provoz Centra CŽV. Pro celoživotní vzdělávání platí stejná pravidla jako pro běžné studium. Sledujte prosím oddíl Aktuality na webových stránkách PedF, případně konzultujte s garanty jednotlivých programů CŽV. Bližší informace k mimořádnému stavu najdete na webových stránkách univerzity: https://cuni.cz/UK-11195.html .

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

      Název programu     /    studium v oblasti pedagogikých věd

(programy pro získání základního pedagogického vzdělání nepedagogů,  zastarale nazývané pedagogickým minimem)

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Učitelství pro střední školy

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN, kapacita programu je maximálně naplněna.

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky 16 000 Kč / program PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 24 000 Kč / program POZOR: posledních pár volných míst,   příjem přihlášek bude ukončen dříve než termín do 04.06.2021
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)   zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / program příjem přihlášek do 30.10.2021
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) (vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok připravujeme příjem přihlášek pro ak.rok 2021/2022
Vychovatelství (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program příjem přihlášek do 31.05.2021

Název programu     /    studium k rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

 

Přihlášky do

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok příjem přihlášek do 16.06.2021
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok příjem přihlášek do 30.07.2021
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 14 000 Kč / rok příjem přihlášek do 20.08.2021
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 35 000 Kč / program příjem přihlášek do 27.08.2021
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2.st.ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok příjem přihlášek do 31.07.2021
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok příjem přihlášek do 30.09.2021
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok příjem přihlášek do 25.06.2021
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 20 000 Kč / program příjem přihlášek do 30.06.2021
 Učitelství 1.stupně ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 10 000 Kč / rok pro velký zájem prodlužuje příjem přihlášek do 21.05.2021
Speciální pedagogika pro učitele (vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok připravujeme příjem přihlášek pro ak.rok 2021/2022
Studium pro výchovné poradce (vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 11 000 Kč / rok příjem přihlášek do 31.08.2021
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů /metodik prevence) (vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 12 000 Kč / rok připravujeme příjem přihlášek pro ak.rok 2021/2022
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 32 500 Kč / program příjem přihlášek do 27.08.2021
           

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

Aktuality:

Provoz budov PedF UK od 12. 4. 2021 zde.

Po předchozí emailové nebo telefonické dohodě jsou

od 12. 4. 2021 do odvolání úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   9:00 – 14:00

Středa     9:00 – 14:00

 

 

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget