Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VŠECHNY PROGRAMY CŽV:

Informace pro účastníky CŽV

Informace o konkrétním způsobu výuky  v programech CŽV je na rozhodnutí garantů jednotlivých programů CŽV.

 

 

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

      Název programu     /    studium v oblasti pedagogických věd

(programy pro získání základního pedagogického vzdělání nepedagogů,  zastarale nazývané pedagogickým minimem)

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)   zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 30. 5. 2022

Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol s pedagogickou kvalifikací)

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 11 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 1. 9. 2022
Vychovatelství (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 31. 5. 2022

Název programu     /    studium k rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty 

Přihlášky do

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 5. 9. 2022
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 31. 05. 2022
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 14 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 20. 08. 2022
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 35 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 26. 08. 2022
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2.st.ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 31. 07. 2022
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 30. 09. 2022
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 31. 08. 2022
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 20 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 30. 06. 2022
Speciální pedagogika pro učitele (vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 11 500 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 1. 9. 2022
Studium pro výchovné poradce (vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 11 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 31. 7. 2022

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (kombinovaná forma)

(vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 13 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 29. 07. 2022
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 32 500 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK
DO 30. 09. 2022

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

Aktuality:

Provoz budov PedF UK v pracovních dnech zde.

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 16:30 hod.

Úterý       9:00 – 11:00 hod.

Středa     9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 15:30 hod.

Akreditace programů CŽV v systému DVPP