Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VŠECHNY PROGRAMY CŽV:

Informace pro účastníky CŽV

Informace k provozu budov (platí v pracovních dnech)

Informace o konkrétním způsobu výuky v programech CŽV je na rozhodnutí garantů jednotlivých programů CŽV.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  z 25. 10. 2021.

Aktuální doporučení k protiepidemickým opatřením MZ na PedF UK pro účastníky nebo zájemce CŽV pro nutnou evidenci přítomných osob v budovách lze nalézt na webu univerzity zde.

Sledujte prosím oddíl Aktuality na webových stránkách PedF, případně konzultujte s garanty jednotlivých programů CŽV.

Ve všech budovách fakulty noste respirátor, při vstupu si dezinfikujte ruce.

 

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

      Název programu     /    studium v oblasti pedagogikých věd

(programy pro získání základního pedagogického vzdělání nepedagogů,  zastarale nazývané pedagogickým minimem)

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Učitelství pro střední školy

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky 16 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 24 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)   zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / program příjem přihlášek do 30.10.2021
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) (vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 11 000 Kč / rok příjem přihlášek do 3.12.2021
Vychovatelství (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN

Název programu     /    studium k rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

 

Přihlášky do

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 14 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 35 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2.st.ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 20 000 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
 Učitelství 1.stupně ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 10 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Speciální pedagogika pro učitele (vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 11 500 Kč / rok příjem přihlášek do 3.12.2021
Studium pro výchovné poradce (vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 11 000 Kč / rok
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů /metodik prevence) (vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 12 000 Kč / rok program zatím není realizován
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 32 500 Kč / program
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
           

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

Aktuality:

Provoz budov PedF UK v pracovních dnech zde.

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   9:00 – 11:00  hod.

            a  13:00 – 15:30 hod.

Úterý       9:00 – 11:00 hod.

Středa     9:00 – 11:00  hod.

            a  13:00 – 16:30 hod.

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget