Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VŠECHNY PROGRAMY CŽV:

Informace pro účastníky CŽV

Pro celoživotní vzdělávání platí stejná pravidla jako pro běžné studium. Sledujte prosím oddíl Aktuality na webových stránkách PedF, případně konzultujte s garanty jednotlivých programů CŽV. Bližší informace k nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy naleznete zde:   http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-c–12-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy—zakaz-osobni-pritomnosti-studentu-na-vyuce-pri-studiu-na-vs-5242_5242_34_1.html.

 

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

      Název programu     /    studium v oblasti pedagogikých věd

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Učitelství pro střední školy (vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky 16 000 Kč / program příjem přihlášek ukončen
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 24 000 Kč / program příjem přihlášek ukončen
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / program přihlášky

do 31.08.2020

Vychovatelství (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program příjem přihlášek ukončen

Název programu     /    studium k rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

 

Přihlášky do

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok přihlášky

do 02.09.2020

Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok příjem přihlášek ukončen
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok přihlášky

do 20.08.2020

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 35 000 Kč / program přihlášky

do 28.08.2020

Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2.st.ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok přihlášky

do 31.07.2020

Doplňující didaktické studium anglického jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok přihlášky

do 15.10.2020

 

Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok přihlášky

do 31.08.2020

 

Speciální pedagogika pro učitele

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok přihlášky

do 31.08.2020

Studium pro výchovné poradce (vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 11 000 Kč / rok příjem přihlášek ukončen
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů /metodik prevence) zde Katedra psychologie 12 000 Kč / rok přihlášky

do 30.10.2020

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 32 500 Kč / program přihlášky

do 28.08.2020

 Učitelství 1.stupně ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra preprimární a primární pedagogiky  10 000 Kč / rok přihlášky

do 04.09.2020

 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok přihláška do

30.09.2020

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok přihláška do 28.06.2020
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program přihláška do

31.7.2020

 

 

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

 

Aktuality:

Provoz budov PedF / Provoz Centra CŽV PedF UK

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   14:00 – 16:00

Úterý         9:00 – 11:00

Čtvrtek    14:00 – 16:00

 

 

Facebook Pagelike Widget