Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

 

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

 

Název programu

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

 

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok přihláška do 06.09.2019

 

 

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / program přihláška do 25.10.2019
 

Doplňující didaktické studium ruského jazyka

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

(informace k programu) zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 8 000 Kč / program přihláška do 31.10.2019
 

Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 3 300 Kč / semestr přihláška do 31.08.2019
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – zpěv

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
 

Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra 

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 7 000 Kč / semestr přihláška do 07.09.2019
 

Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok přihláška do 07.09.2019
 

Speciální pedagogika pro učitele

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok přihláška do 07.09.2019
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 12 000 Kč / rok přihláška do 30.06.2019
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)

 

zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / kurz 04.10.2019
Školní pedagogicko-psychologické služby – var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 

(vzdělávací plán programu A)(vzdělávací plán programu B) zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok přihláška do 18.10.2019
Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok pro velký zájem a maximální naplnění kapacity programu příjem přihlášek ukončen
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok ukončeno
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok přihláška do 20.08.2019
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 30 000 Kč / program přihláška do 24.06.2019,
2. kolo přihlášek do 30.08.2019
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok přihláška do 31.07.2019
Učitelství odborného výcviku

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 309 Kč / program příjem přihlášek prodloužen do 08.09.2019
Učitelství odborných předmětů

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 740 Kč / program příjem přihlášek prodloužen do 08.09.2019
 Učitelství praktického vyučování

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 142 Kč / program příjem přihlášek prodloužen do 08.09.2019
 Učitelství pro střední školy

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky  16 000 Kč / program pro velký zájem a maximální naplnění kapacity programu příjem přihlášek ukončen
 Učitelství 1.stupně ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra preprimární a primární pedagogiky  9 500 Kč / rok přihláška do 30.08.2019
 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok přihláška do 30.09.2019
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok přihláška do 28.06.2019
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 22 500 Kč / program pro velký zájem a maximální naplnění kapacity programu příjem přihlášek ukončen
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program přihláška do 06.09.2019
Vychovatelství

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program 2. kolo přihlášek prodlouženo do 06.09.2019
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra výtvarné výchovy 16 500 Kč / rok ukončeno

 

 

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

 

Aktuality:

Úřední hodiny Centra CŽV najdete ZDE.

 

Facebook

Facebook Pagelike Widget