Home » Zájmové programy

Zájmové programy

Zájmové programy jsou integrální součástí celoživotního vzdělávání na univerzitě. Jsou primárně určeny pro pedagogické pracovníky, kteří se chtějí dále vzdělávat ve svém oboru, případně si rozšířit své obzory v dalších oblastech vzdělávání.

Průběžné vzdělávání (dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků.

Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast na kurzu a semináři. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.

Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení.

czv_uvod

Aktuality:

Provoz budov PedF UK od 1. 7. 2021 zde.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Ve dnech od 19. 7. 2021 do 18. 8. 2021 je Centrum CŽV pro veřejnost uzavřeno.

Od 23. 8. 2021 úřední hodiny Centra CŽV:

Pondělí   9 – 11  a  13 – 15:30

Úterý       9 – 11

Středa     9 – 11  a  13 – 16:30

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget