Home » Zájmové programy (studium k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků) » Nabídka zájmových programů (studium k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků)

Nabídka zájmových programů (studium k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků)

 

Katedra/ústav zajišťující program

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška

(Návod pro podání elektronické přihlášky)

Výše úplaty

Přihlášky do

Katedra českého jazyka 

Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II zde 650 Kč / program termín v přípravě

Katedra francouzského jazyka a literatury

 

Nástroje webu 2.0 pro učitele francouzského jazyka zde 2000 Kč / program

přihláška do 20.10.2021

Současné trendy ve francouzské slovní zásobě zde 2000 Kč / program přihláška do 10.10.2021

Katedra chemie a didaktiky chemie

Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů

zde 1100 Kč / program přihláška do 25.10.2021

Katedra informačních technologií a technické výchovy    

Cloudové technologie školní agendy zde 1 980 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Online programování na základní škole zde 1 240 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Rizika kyberprostoru a kyberšikana zde 1 238 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Tvořivé, logické a algoritmické myšlení zde 968 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Edukační robotika pro 1. stupeň ZŠ zde 2138 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Edukační robotika pro 2. stupeň ZŠ zde 1980 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Možnosti programování na základní škole zde 4100 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Programování ve Scratch zde 1980 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Virtuální světy ve výuce zde 1240 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Vzdělávací technologie v MŠ zde 1875 Kč / program přihláška do 15.10.2021

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Digitální gramotnost a matematika zde 2 400 Kč / program termín v přípravě
Finanční gramotnost zde 2 400 Kč / program termín v přípravě
Grafická řešení slovních úloh zde 1 200 Kč / program termín v přípravě
Kombinatorika a jak na ni zde 2 500 Kč / program termín v přípravě
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika zde 4 200 Kč / program přihláška do 07.01.2022
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie zde 4 200 Kč / program přihláška do 01.11.2021
Slovní úlohy ve výuce matematiky zde 400 Kč / program přihláška do 31.12.2021

Setkání s Hejného metodou

Konference 27. 11. 2021

zde 300 Kč / program přihláška do 15.11.2021

Katedra psychologie

        

Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

Praha 23. 10. 2021
(určeno pouze pro absolventy základního programu)

zde

1 700 Kč / program přihláška do 23.10.2021
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina – Basic 1. zde 10 000 Kč / program příjem přihlášek uzavřen
Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. zde 10 000 Kč / program přihláška do 15.02.2022
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II. zde 10 000 Kč / program přihláška do 31.12.2021
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina III. zde 11 000 Kč / program přihláška do 31.12.2021
Přemosťování v Metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina (CPD seminář) zde 1 800 Kč / program přihláška do 31.08.2021

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 

Praha 22. – 23. 10. 2021 (kapacita programu je naplněna)

zde

2150 Kč / program příjem přihlášek uzavřen
Učitelský stres a syndrom vyhoření – jak se mu vyhnout zde 1 500 Kč / program přihláška do 31.12.2021
Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi zde 1 500 Kč / program přihláška do 31.08.2021

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí

zde

 

1 900 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Efektivní vedení lidí – Leadership zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů zde 1 800 Kč / program přihláška do  30.06.2022
Marketingové řízení školy zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Moderní trendy v prezentačních dovednostech zde 1 980 Kč / program přihláška do  30.06.2022
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I zde 6 900 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II zde 6 900 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele

zde

 

2 300 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Pedagogický pracovník v roli projektového manažera zde 2 400 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Práce s datovou schránkou zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Práce s elektronickými dokumenty ve školách zde 2400 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky zde 2 300 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Přijímací řízení do škol zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Sociálně-právní problematika pedagogické praxe zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Time management pro pedagogické pracovníky zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Tvorba moderních powerpointových prezentací zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Vizualizace dat v prezentacích zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Využití ICT ve škole zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Základy koučinku pro pedagogické pracovníky zde 9 000 Kč / program přihláška do 30.06.2022
Zvládání konfliktních situací zde 2 400 Kč / program příjem přihlášek uzavřen

 Katedra hudební výchovy         

Aktivizující metody v hudební výchově na 1. stupni ZŠ zde 3 000 Kč / program termín v přípravě
Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ zde 3 000 Kč / program termín v přípravě
Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání zde 3 000 Kč / program termín v přípravě
Hudba v širších historických a uměleckých souvislostech zde 1850 Kč / program přihláška do 03.01.2022
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ zde 3 500 Kč / program přihláška do 15.10.2021
Metodika hry na boomwhackery pro učitele hudební výchovy na 2. stupni ZŠ zde 1 000 Kč / program termín v přípravě
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde 650 Kč / program přihláška do ¨27.11.2021
Program dovedností pro učitele HV – housle zde 5 700 Kč / program termín v přípravě
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír zde 5 700 Kč / program přihláška do 31.12.2021
Program dovedností pro učitele HV – se sborem zde  5 700 Kč / program termín v přípravě
Program dovedností pro učitele HV – zpěv zde 5 700 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde 650 Kč / program přihláška do 27.11.2021

Katedra tělesné výchovy

Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity zde 1 100 Kč / program přihláška do 31.12.2021
Nové přístupy ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ zde 1 900 Kč / program přihláška do 31.12.2021
Pohybová skladba ve školní tělesné výchově zde 1 100 Kč / program přihláška do 31.12.2021
Pohybové aktivity pro předškolní a mladší školní věk zde 1 100 Kč / program přihláška do 31.12.2021

Katedra pedagogiky

Autogenní trénink – základní stupeň zde 1 500 Kč / program termín v přípravě

Katedra preprimární a primární pedagogiky

 

 

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání  zde  2 180 Kč / program  přihláška do 31.12.2021 
Inkluze v předškolním vzdělávání zde 2 180 Kč / program  přihláška do 31.12.2021 
Nadaný žák na 1. stupně ZŠ zde 2 600 Kč / program přihláška do 1.12.2021 
Učit vědomě: sebepoznání učitele jako cesta ke kvalitě výuky zde  2 600 Kč / program přihláška do 30.11.2021 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde 1 000 Kč/ program přihláška do 30.09.2021
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole zde 800 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka zde 2 500 Kč / program přihláška do 30.09.2021
 Rusky bez českého akcentu zde  800 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka zde  800 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií zde 1 000 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Zajímavá místa v Rusku zde 800 Kč / program přihláška do 30.09.2021

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Formativní hodnocení ve výuce zde 1 850 Kč / program přihláška do 26.09.2021

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

* Omluvte prosím dočasné omezení podání elektronické přihlášky, aktuálně řešíme nové termíny nebo technické zpřístupnění. Jakmile to bude možné, bude přihlašování opět přístupné.
 
Formulář pro listinnou přihlášku – zde

Aktuality:

Provoz budov PedF UK v pracovních dnech zde.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Od 23. 8. 2021 úřední hodiny Centra CŽV:

Pondělí   9:00 – 11:00  hod.

            a  13:00 – 15:30 hod.

Úterý       9:00 – 11:00 hod.

Středa     9:00 – 11:00  hod.

            a  13:00 – 16:30 hod.

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget