Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Nabídka zájmových programů

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška/

listinná přihláška

Katedra/ústav zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Učitelský stres a syndrom vyhoření – jak se mu vyhnout zde Katedra psychologie 1 700 Kč / program přihláška do 30.09.2020
Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 900 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Efektivní vedení lidí – Leadership zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Marketingové řízení školy zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Moderní trendy v prezentačních dovednostech zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 6 900 Kč / program přihláška do 30.6.2021
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 6 900 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Pedagogický pracovník v roli projektového manažera zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 2 400 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Přijímací řízení do škol zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 650 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Sociálně-právní problematika pedagogické praxe zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.6.2021
Time management pro pedagogické pracovníky zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Tvorba moderních powerpointových prezentací zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Vizualizace dat v prezentacích zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Využití ICT ve škole zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 980 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Základy koučinku pro pedagogické pracovníky zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 9 000 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Zvládání konfliktních situací zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 900 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ zde  Katedra hudební výchovy 3 300 Kč / program program neotevřen
Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) zde  Katedra hudební výchovy 650 Kč / program program neotevřen
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde  Katedra hudební výchovy 650 Kč / program přihláška do 26.11.2020
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír zde Katedra hudební výchovy 5 700 Kč / program přihláška do 31.08.2020
Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem zde Katedra hudební výchovy 5 700 Kč / program program neotevřen
Program dovedností pro učitele HV – zpěv zde Katedra hudební výchovy 5 700 Kč / program přihláška do 31.08.2020
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde  Katedra hudební výchovy 650 Kč / program přihláška do 19.11.2020
Digitální gramotnost a matematika zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2 400 Kč / program přihláška do 30.10.2020
Matematická gramotnost zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2 400 Kč / program přihláška do 30.03.2020
Autogenní trénink – základní stupeň zde Katedra pedagogiky 1 500 Kč / program program neotevřen
Dvouleté děti v předškolním vzdělávání zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 1 950 Kč / program program neotevřen
Inkluze v předškolním vzdělávání zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 1 950 Kč / program program neotevřen
Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč/ program přihláška do 30.04.2021
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 800 Kč / program přihláška do 28.02.2021
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 2 500 Kč / program přihláška do 15.10.2020
 Rusky bez českého akcentu zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  800 Kč / program přihláška do  30.04.2021
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky   800 Kč / program přihláška do 15.01.2021
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč / program přihláška do 15.12.2020
Zajímavá místa v Rusku zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 800 Kč / program přihláška do 15.03.2021
Formativní hodnocení ve výuce zde Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 1 850 Kč / program přihláška do 29.09.2020

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Pedagogická fakulta pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání. Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech – od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech. Semináře mají akreditaci MŠMT. Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti.

 

 

 

Aktuality:

Provoz budov PedF / Provoz Centra CŽV PedF UK

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   14:00 – 16:00

Úterý         9:00 – 11:00

Čtvrtek    14:00 – 16:00

 

 

Facebook Pagelike Widget