Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Nabídka zájmových programů

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška/

listinná přihláška

Katedra/ústav zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Aktivizující metody ve výuce chemie zde Katedra chemie a didaktiky chemie 900 Kč/ program program se připravuje
Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč/ program program se připravuje
Autogenní trénink – základní stupeň zde Katedra pedagogiky 1 500 Kč / program program se připravuje
Digitální gramotnost a matematika zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2400 Kč / program 07.02.2020
Dvouleté děti v předškolním vzdělávání zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 1950 Kč / program 07.02.2020
Finanční gramotnost zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2400 Kč / program 07.02.2020
Formativní hodnocení ve výuce zde Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 1 850 Kč / program 01.02.2020
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 800 Kč / program 23.02.2020
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 07.02.2020
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 07.02.2020
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ zde  Katedra hudební výchovy 3 300 Kč / program 31.01.2020
Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) zde  Katedra hudební výchovy 650 Kč / program 06.01.2020
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde  Katedra hudební výchovy 650 Kč / program 06.01.2020
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde  Katedra hudební výchovy 650 Kč / program 06.01.2020
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, aritmetika zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 07.02.2020
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 07.02.2020
Prohlubující kurz Hejného metody – práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2 200 Kč / program 07.02.2020
Role učitele ve vyučování matematice Hejného metodou zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 07.02.2020
Matematická gramotnost zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2 400 Kč / program 07.02.2020
Inkluze v předškolním vzdělávání zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 1 950 Kč / program 07.02.2020
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů? zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 800 Kč / program program se připravuje
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I zde Katedra germanistiky 1 500 Kč / program 07.02.2020
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů II zde Katedra germanistiky 2 500 Kč / program 07.02.2020
Kurz prevence šikanování ve školách zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 2 200 Kč / program program se připravuje
Management vzdělávání – marketingové řízení zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program program se připravuje
Management školy – informační technologie zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program program se připravuje
Management školy – motivace a rozvoj pracovníků ve školství zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program program se připravuje
Management školy – Time management zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1200 Kč / program program se připravuje
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 2 500 Kč / program 29.11.2019
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 6900 Kč / program program se připravuje
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 6900 Kč / program program se připravuje
Pedagogická diagnostika pro učitele zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1600 Kč / program 20.11.2019
Práce s datovou schránkou zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1650 Kč / program program se připravuje
Prevence syndromu vyhoření pro učitele zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání  900 Kč / program 17.01.2020
Přijímací řízení do škol zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1650 Kč / program program se připravuje
Rozvoj jazykových a didaktických dovedností pomocí aktuálních audiovizuálních dokumentů zde Katedra francouzského jazyka a literatury 4 000 Kč/ program 31.08.2020
 Rusky bez českého akcentu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  800 Kč / program  30.04.2020
Sociálně – právní aspekty pedagogické praxe zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program program se připravuje
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky   800 Kč / program 11.02.2020
Škola v období společenských změn zde Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 1 500 Kč / program program se připravuje
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč / program 28.01.2020
Využití nástrojů ICT k rozvoji didaktických dovedností učitele v porozumění a prezentaci audiovizuálních materiálů zde Katedra francouzského jazyka a literatury 4 000 Kč/ program 31.08.2020
Zajímavá místa v Rusku zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 800 Kč / program 01.04.2020
Zvládání konfliktních situací zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1900 Kč / program program se připravuje

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Pedagogická fakulta pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání. Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech – od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech. Semináře mají akreditaci MŠMT. Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti.

 

 

 

Aktuality:

Provoz budov PedF / Provoz Centra CŽV

Úřední hodiny Centra CŽV najdete ZDE.

 

 

 

Facebook Pagelike Widget