Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Nabídka zájmových programů

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška/

listinná přihláška

Katedra/ústav zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Aktivizující metody ve výuce chemie zde Katedra chemie a didaktiky chemie 900 Kč/ program 30.04.2019
Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč/ program 31.08.2019
Autogenní trénink – základní stupeň zde Katedra pedagogiky 1 500 Kč / program 30.09.2019
Digitální gramotnost a matematika zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2400 Kč / program 30.09.2019
Dvouleté děti v předškolním vzdělávání zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 1950 Kč / program 27.09.2019
Finanční gramotnost zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 2400 Kč / program 30.09.2019
Formativní hodnocení ve výuce zde Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 1 850 Kč / program 27.09.2019
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 800 Kč / program 29.11.2019
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 31.10.2019
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 30.09.2019
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, aritmetika zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 31.10.2019
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 30.09.2019
Role učitele ve vyučování matematice Hejného metodou zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 4 200 Kč / program 30.09.2019
Inkluze v předškolním vzdělávání zde Katedra preprimární a primární pedagogiky 1 950 Kč / program 27.09.2019
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů? zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1 800 Kč / program 30.09.2019
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I zde Katedra germanistiky 1 500 Kč / program 30.09.2019
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů II zde Katedra germanistiky 2 500 Kč / program 30.09.2019
Kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ  zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 13 200 Kč / program program se připravuje
Kurz prevence šikanování ve školách zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 2 200 Kč / program příjem ukončen
Letní škola historie zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání blíže na stránkách program se připravuje
Management vzdělávání – marketingové řízení zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program 30.09.2019
Management školy – informační technologie zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program 30.09.2019
Management školy – motivace a rozvoj pracovníků ve školství zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program 30.09.2019
Management školy – Time management zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1200 Kč / program 30.09.2019
Matematická gramotnost zde Katedra matematiky a didaktika matematiky 2 400 Kč / program 19.12.2018
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 2 500 Kč / program 29.11.2019
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program 30.06.2019
Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 800 Kč / program 30.06.2019
Netradiční sportovní hry ve školní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program 30.06.2019
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I zde Katedra českého jazyka 650 Kč / program 28.1.2019
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II zde Katedra českého jazyka 600 Kč / program 28.1.2019
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 6900 Kč / program 30.9.2019
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 6900 Kč / program 30.9.2019
Pedagogická diagnostika pro učitele zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1600 Kč / program 30.09.2019
Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) zde Katedra hudební výchovy 650 Kč / program ukončeno
Práce s datovou schránkou zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1650 Kč / program 30.09.2019
Prevence syndromu vyhoření pro učitele zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání  900 Kč / program 30.09.2019
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde  Katedra hudební výchovy 650 Kč / program ukončeno
Přijímací řízení do škol zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1650 Kč / program 30.09.2019
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde Katedra hudební výchovy 650 Kč / program ukončeno
Rozvoj jazykových a didaktických dovedností pomocí aktuálních audiovizuálních dokumentů zde Katedra francouzského jazyka a literatury 4 000 Kč/ program 31.08.2019
 Rusky bez českého akcentu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  800 Kč / program  31.10.2019
Sociálně – právní aspekty pedagogické praxe zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1000 Kč / program 30.09.2019
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky   800 Kč / program 20.12.2019
Škola v období společenských změn zde Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 1 500 Kč / program 30.09.2019
Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně  zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 950 Kč / program ukončeno
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč / program 31.10.2019
Využití nástrojů ICT k rozvoji didaktických dovedností učitele v porozumění a prezentaci audiovizuálních materiálů zde Katedra francouzského jazyka a literatury 4 000 Kč/ program 31.08.2019
Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  3 800 Kč / program 30.06.2019
Zajímavá místa v Rusku zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 800 Kč / program 29.11.2019
Zvládání konfliktních situací zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1900 Kč / program 30.09.2019

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání. Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech – od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech. Semináře mají akreditaci MŠMT (popřípadě právě probíhá jejich akreditační řízení). Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti.

 

 

 

Aktuality:

Úřední hodiny Centra CŽV najdete ZDE.

Dne 22.10.2019 jsou zrušeny úřední hodiny z důvodu konání jiné akce. Děkujeme za pochopení.

Facebook

Facebook Pagelike Widget