Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Nabídka zájmových programů

Katedra/ústav zajišťující program

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška

(Návod pro podání elektronické přihlášky)

Výše úplaty

Přihlášky do

Katedra českého jazyka 

Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II zde 650 Kč / program přihláška do 31.08.2021

Katedra informačních technologií a technické výchovy    

Cloudové technologie školní agendy zde 1 980 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Online programování na základní škole zde 1 240 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Rizika kyberprostoru a kyberšikana zde 1 238 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Tvořivé, logické a algoritmické myšlení zde 968 Kč / program přihláška do 30.09.2021

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Digitální gramotnost a matematika zde 2 400 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Finanční gramotnost zde 2 400 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Grafická řešení slovních úloh zde 1 200 Kč / program přihláška do 06.09.2021
Kombinatorika a jak na ni zde 2 500 Kč / program přihláška do 06.09.2021
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika zde 4 200 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie zde 4 200 Kč / program přihláška do 06.09.2021
Prohlubující kurz Hejného metody – práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost zde 2 200 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, aritmetika zde 4 200 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie zde 4 200 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Role učitele ve vyučování matematice Hejného metodou zde 4 200 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Slovní úlohy ve výuce matematiky zde 400 Kč / program přihláška do 06.09.2021

Katedra psychologie

        

Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

(určeno pouze pro absolventy základního programu)

zde 1 700 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina – Basic 1. zde 10 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. zde 10 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II. zde 10 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina III. zde 11 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Přemosťování v Metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina (CPD seminář) zde 1 800 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina OLOMOUC 18. – 19. 06. 2021 zde 2150 Kč / program program již proběhl
Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina PRAHA 12. – 13. 06. 2021 zde 2150 Kč / program program již proběhl

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina PRAHA 23. – 24. 07. 2021

KAPACITA PROGRAMU JE NAPLNĚNA, AKTUÁLNĚ JE MOŽNÉ ZASLAT LISTINNOU PŘIHLÁŠKU (VIZ ODKAZ POD NABÍDKOU). POKUD SE MÍSTO UVOLNÍ BUDEME VÁS KONTAKTOVAT, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDETE PONECHÁNI V EVIDENCI DOKUD NEBUDE URČEN NOVÝ TERMÍN.
zde 2150 Kč / program přihláška do 30.06.2021
Učitelský stres a syndrom vyhoření – jak se mu vyhnout zde 1 500 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi zde 1 500 Kč / program přihláška do 31.08.2021

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí zde 1 900 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Efektivní vedení lidí – Leadership zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů zde 1 800 Kč / program přihláška do 31.08.2021
LETNÍ ŠKOLA HISTORIE zde 3600 Kč / program

program již proběhl

Marketingové řízení školy zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Moderní trendy v prezentačních dovednostech zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I zde 6 900 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II zde 6 900 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele zde 2 300 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Pedagogický pracovník v roli projektového manažera zde 2 400 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Práce s datovou schránkou zde 1 650 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky zde 2 300 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Přijímací řízení do škol zde 1 650 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Sociálně-právní problematika pedagogické praxe zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Time management pro pedagogické pracovníky zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Tvorba moderních powerpointových prezentací zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Vizualizace dat v prezentacích zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Využití ICT ve škole zde 1 980 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Základy koučinku pro pedagogické pracovníky zde 9 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Zvládání konfliktních situací zde 1 900 Kč / program přihláška do 31.08.2021

 Katedra hudební výchovy         

Aktivizující metody v hudební výchově na 1. stupni ZŠ zde 3 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ zde 3 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání zde 3 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ zde 3 500 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Metodika hry na boomwhackery pro učitele hudební výchovy na 2. stupni ZŠ zde 1 000 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde 650 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Program dovedností pro učitele HV – housle zde 5 700 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír zde 5 700 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Program dovedností pro učitele HV – se sborem zde  5 700 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Program dovedností pro učitele HV – zpěv zde 5 700 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde 650 Kč / program přihláška do 31.08.2021

Katedra tělesné výchovy

Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity zde 1 100 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Nové přístupy ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ zde 1 900 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Pohybová skladba ve školní tělesné výchově zde 1 100 Kč / program přihláška do 31.08.2021
Pohybové aktivity pro předškolní a mladší školní věk zde 1 100 Kč / program přihláška do 31.08.2021

Katedra pedagogiky

Autogenní trénink – základní stupeň zde 1 500 Kč / program přihláška do 31.08.2021

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde 1 000 Kč/ program přihláška do 30.09.2021
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole zde 800 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka zde 2 500 Kč / program přihláška do 30.09.2021
 Rusky bez českého akcentu zde  800 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka zde  800 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií zde 1 000 Kč / program přihláška do 30.09.2021
Zajímavá místa v Rusku zde 800 Kč / program přihláška do 30.09.2021

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Formativní hodnocení ve výuce zde 1 850 Kč / program přihláška do 26.09.2021

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

* Omluvte prosím dočasné omezení podání elektronické přihlášky, aktuálně řešíme nové termíny nebo technické zpřístupnění. Jakmile to bude možné, bude přihlašování opět přístupné.
 
V případě zájmu o zvolený program lze vyplnit listinnou přihlášku (zde ke stažení), kterou zašlete na email: jana.budska@pedf.cuni.cz.
Přihlášení do zájmových programů CŽV je zcela nezávazné, bez poplatku (program je hrazen až v případě jeho otevření) a platné do uskutečnění programu. Lze jej také kdykoliv na vyžádání zrušit.
 
Děkujeme za pochopení
Centrum CŽV PedF UK

Aktuality:

Provoz budov PedF UK od 1. 7. 2021 zde.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Ve dnech od 19. 7. 2021 do 18. 8. 2021 je Centrum CŽV pro veřejnost uzavřeno.

Od 23. 8. 2021 úřední hodiny Centra CŽV:

Pondělí   9 – 11  a  13 – 15:30

Úterý       9 – 11

Středa     9 – 11  a  13 – 16:30

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget