Nabídka zájmových programů

(studium k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků)

Návod pro podání elektronické přihlášky naleznete zde

Aktuálně nabízíme:

   Katedra chemie a didaktiky chemie

Název programu Výše úplaty Přihláška
Učební a testové úlohy ve výuce chemie

listopad 2022

1100 Kč / program

příjem přihlášek od

1. 9. 2022

   Katedra informačních technologií a technické výchovy

Název programu Výše úplaty Přihláška
Cloudové technologie školní agendy

program začíná 3. 10. 2022

1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Online programování na základní škole

3. 10. 2022

1 240 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Rizika kyberprostoru a kyberšikana

3. 10. 2022

1 238 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Tvořivé, logické a algoritmické myšlení

14. 10. 2022

968 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Edukační robotika pro 1. stupeň ZŠ

program začíná 3. 10. 2022

2138 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Digitální kompetence a její rozvoj

program začíná 3. 10. 2022

2138 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Programování ve Scratch

program začíná 3. 10. 2022

1980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra psychologie

Název programu Výše úplaty Přihláška
Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie PorTex

program začíná 22. 9. 2022

Součástí kurzovného jsou manuály testové baterie a přístup k online aplikaci na vyhodnocení.
3800 Kč/ program 

přijímáme přihlášky

zde

Školní poradenské služby
zahájení 20. 10. 2022 (výuka se uskuteční v blocích, 1x měsíčně)
Program je hrazen ve dvou splátkách. Celková cena za dvouleté studium činí 23000 ,- Kč. 
11500 Kč/ rok 

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Název programu Výše úplaty Přihláška
Letní škola historie – ročník 34.

1. – 5. 7. 2022

3 600 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Název programu Výše úplaty Přihláška

Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ – I. pro začátečníky

20. 9. a 11. 10. 2022

1800 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

Webinář – Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ – I. pro začátečníky

27. 9. a 18. 10. 2022

1800 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ – II. pro mírně pokročilé

1. 11. a 22. 11. 2022

1800 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

Webinář – Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ – II. pro mírně pokročilé

8. 11. a 29. 11. 2022

1800 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra hudební výchovy

Název programu Výše úplaty Přihláška
Aktivizující metody v hudební výchově na 1. stupni ZŠ

říjen – leden 2022/2023 (5x pátek 15:00 – 19:00)

3 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ

říjen – leden 2022/2023 (5x pátek 15:00 – 19:00)

3 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání

říjen – leden 2022/2023 (5x pátek 15:00 – 19:00)

3 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Hudba v širších historických a uměleckých souvislostech

16. 9. a 7. 10. (pátek 14:15 – 19:00)

1 850 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

říjen – leden 2022/2023 (6x pátek 15:00 – 19:00)

3 500 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Metodika hry na boomwhackery pro učitele hudební výchovy na 2. stupni ZŠ

20. 10. 2022 (ve 14:00)

1000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – housle

říjen – leden, únor – květen 2022/2023 (každý semestr 6x pátek 16:30 – 19:00)

5700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír

říjen – leden, únor – květen 2022/2023 (každý semestr 6x pátek 16:30 – 19:00)

5700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem

říjen – leden, únor – květen 2022/2023 (každý semestr 6x pátek 16:30 – 19:00)

5700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – zpěv

říjen – leden, únor – květen 2022/2023 (každý semestr 6x pátek 16:30 – 19:00)

 

5700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra tělesné výchovy

Název programu Výše úplaty Přihláška
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity

20. 9. 2022

1 100 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Pohybová skladba ve školní tělesné výchově

16. 9. 2022

1 100 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra pedagogiky

Název programu Výše úplaty Přihláška

Autogenní trénink – základní stupeň

říjen 2022

1500 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra preprimární a primární pedagogiky

Název programu Výše úplaty Přihláška
Inkluze v předškolním vzdělávání

16. 9. a 30. 9. 2022

2180 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

   Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Název programu Výše úplaty Přihláška
Bible v literatuře, literatura v Bibli.

program začíná 21. 9. 2022

(10 setkání po 90 minutách, vždy po třech týdnech)
2000 Kč/ program 

přijímáme přihlášky

zde

Formativní hodnocení ve výuce

7. 10. 2022

2500 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

 
 

Aktuality:

Provoz budov PedF UK o prázdninách 2022 zde.

 

Centrum CŽV je pro veřejnost uzavřeno

od 18. 7.  do 19. 8. 2022.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 16:30 hod.

Úterý       9:00 – 11:00 hod.

Středa     9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 15:30 hod.

Akreditace programů CŽV v systému DVPP