Nabídka zájmových programů

(studium k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků)

Návod pro podání elektronické přihlášky naleznete zde

 

   Katedra českého jazyka

Název programu Výše úplaty Přihláška
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II 650 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra francouzského jazyka a literatury

Název programu  Výše úplaty Přihláška
Nástroje webu 2.0 pro učitele francouzského jazyka 2000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Současné trendy ve francouzské slovní zásobě 2000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra chemie a didaktiky chemie

Název programu Výše úplaty Přihláška

Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů

1100 Kč/ program Příjem přihlášek ukončen

   Katedra informačních technologií a technické výchovy

Název programu Výše úplaty Přihláška
Cloudové technologie školní agendy 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Online programování na základní škole 1 240 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Rizika kyberprostoru a kyberšikana 1 238 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Tvořivé, logické a algoritmické myšlení 968 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Edukační robotika pro 1. stupeň ZŠ 2138 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Edukační robotika pro 2. stupeň ZŠ 1980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Možnosti programování na základní škole 4100 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Programování ve Scratch 1980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Virtuální světy ve výuce 1240 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Vzdělávací technologie v MŠ 1875 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Název programu Výše úplaty Přihláška

Matematika pro život/ Konference

 14. 01. 2022, 8:00 – 17:30

100 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

Digitální gramotnost a matematika 2 400 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Finanční gramotnost 2 400 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Grafická řešení slovních úloh 1 200 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Kombinatorika a jak na ni 2 500 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika

4 200 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie 4 200 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Slovní úlohy ve výuce matematiky 400 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Setkání s Hejného metodou

300 Kč/ program Příjem přihlášek ukončen

   Katedra psychologie

Název programu Výše úplaty Přihláška

Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

15. 1. 2022

(určeno pouze pro absolventy základního programu)
1 700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Kognitivní mapa (seminář CPD)

4. 2. 2022

(určeno pro absolventy programů FIE I. a FIE Basic)
1800 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

Kolegiální sdílení v učitelském sboru – principy a techniky (webinář)

16. 2. 2022

800 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina – Basic 1. 10 000 Kč/ program

příjem přihlášek ukončen

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I.

program začíná 25. 2. 2022

10 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II. 10 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina III. 11 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Přemosťování v Metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina (CPD seminář) 1 800 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Rozvoj pracovní paměti u žáků

12. 2. 2022

1600 Kč / program

přijímáme přihlášky

zde

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 

14. – 15. 1. 2022

Kapacita programu je naplněna, zájemci přihlášeni od 3. 1. 2022 budou evidováni jako náhradníci!!!

2150 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Učitelský stres a syndrom vyhoření – jak se mu vyhnout 1 500 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi 1 500 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Název programu Výše úplaty Přihláška

Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí

28. 4. 2022

1 900 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Efektivní vedení lidí – Leadership 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů 1 800 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Krizová komunikace pro pedagogické pracovníky

14. 2. 2022

1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Marketingové řízení školy 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Moderní trendy v prezentačních dovednostech 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

MOODLE jako nástroj rozvoje a sdílení didaktických příkladů dobré praxe 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I

program začíná 5. 4. 2022

6 900 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II 6 900 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele 2 300 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Pedagogický pracovník v roli projektového manažera 2 400 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Práce s datovou schránkou 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Práce s elektronickými dokumenty ve školách 2400 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky 2 300 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Přijímací řízení do škol

25. 2. 2022

1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Sociálně-právní problematika pedagogické praxe 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Time management pro pedagogické pracovníky 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Tvorba moderních powerpointových prezentací

11. 4. 2022

1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Vizualizace dat v prezentacích 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Využití ICT ve škole 1 980 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Základy koučinku pro pedagogické pracovníky 9 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Zvládání konfliktních situací 2 400 Kč/ program

příjem přihlášek uzavřen

zde

   Katedra hudební výchovy

Název programu Výše úplaty Přihláška
Aktivizující metody v hudební výchově na 1. stupni ZŠ 3 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ 3 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání 3 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Hudba v širších historických a uměleckých souvislostech 1850 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ 3 500 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Metodika hry na boomwhackery pro učitele hudební výchovy na 2. stupni ZŠ 1 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Profesní únava hlasu a možnosti nápravy 650 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – housle 5 700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír 5 700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – se sborem 5 700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Program dovedností pro učitele HV – zpěv 5 700 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí 650 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra tělesné výchovy

Název programu Výše úplaty Přihláška
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity 1 100 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Nové přístupy ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ 1 900 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Pohybová skladba ve školní tělesné výchově 1 100 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Pohybové aktivity pro předškolní a mladší školní věk 1 100 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra pedagogiky

Název programu Výše úplaty Přihláška
Autogenní trénink – základní stupeň 1 500 Kč/ program

termín v přípravě

zde

   Katedra preprimární a primární pedagogiky

Název programu Výše úplaty Přihláška

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání 

28. 1. 2022 a 11. 2.  2022 

2 180 Kč/ program 

přijímáme přihlášky

zde

Inkluze v předškolním vzdělávání

21. 1. 2022 a 4. 2. 2022 

2 180 Kč/ program 

přijímáme přihlášky

zde

Nadaný žák na 1. stupně ZŠ

14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2022

2 600 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Učit vědomě: sebepoznání učitele jako cesta ke kvalitě výuky

15. 1., 22. 1. a 29. 1. 2022

 2 600 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

 Název programu  Výše úplaty Přihláška
Aktuální problémy výuky ruského jazyka 1 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole 800 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka

1., 2., 29. a 30. 4. 2022

2 500 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

 Rusky bez českého akcentu  800 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka  800 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií 1 000 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

Zajímavá místa v Rusku

15. 2. 2022

800 Kč/ program

přijímáme přihlášky

zde

   Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Název programu Výše úplaty Přihláška

Formativní hodnocení ve výuce

7. 10. 2022

1 850 Kč/ program

přijímáme přihlášky

od 1. 3. 2022

zde

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

 
Formulář pro listinnou přihlášku – zde

Aktuality:

Provoz budov PedF UK v pracovních dnech zde.

 

Úřední hodiny Centra CŽV PedF UK:

Pondělí   9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 15:30 hod.

Úterý       9:00 – 11:00 hod.

Středa     9:00 – 11:00  hod.

a  13:00 – 16:30 hod.

Akreditace programů CŽV v systému DVPP

Facebook Pagelike Widget