4. – 7. přednáška z Cyklu přednášek

4. přednáška byla věnována tématu Morální psychologie: podvádění, intuitivní morální soudy” s Ing. Mgr. Markem Vrankou, který je vedoucí výzkumník experimentální laboratoře PLESS a přednášející na katedře psychologie FF UK. Ten nám přiblížil aktuální výzkumy, které se věnují této problematice a zasvětil nás do jejich úskalí.

5. přednáška nesla název „Život s depresivní poruchou“. Přednášející nám umožnil nahlédnout do svého života s touto poruchou. Měli jsme možnost seznámit se s důvody vzniku poruchy a vyslechnout si autentické vyprávění o tom, jaké to je žít s depresí. V závěru se otevřela diskuse, ze které jsme se například dozvěděli, jak nejlépe pomoci našim blízkým, pokud mají psychické problémy.

Terapeutická práce s pískovištěm“ bylo téma 6. přednášky a to v podání psycholožky a terapeutky Mgr. Janky Adámkové. Ta nás seznámila se svou terapeutickou praxí a využitím pískoviště. Byly nám představeny způsoby práce s pískovištěm a díky fotkám pískovišť nám byly přiblíženy různé příběhy lidí a práce s nimi.

Poslední přednáška proběhla netradičně v anglickém jazyce. Naším milým hostem byla Edel Sanders PhD, vedoucí katedry psychologie UNYP, badatelka v oblasti působení hudby na lidskou mysl a zároveň také operní pěvkyně a skladatelka. Přednáška nesla název „Hudba a naše mysl“. Během ní nám přednášející přiblížila výzkumy vlivu hudby na naší mysl a seznámila nás i se svým působením hudby ve školních třídách.

Všem přednášejícím ještě jednou moc děkujeme.

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové