Zhodnocení projektu Cyklus přednášek

Zhodnocení projektu, dosažené výsledky: Během 3 semestrů proběhlo celkem 7 přednášek/besed (Lucidní snění, Specifika dětské diagnostiky, Práce s klientem se závislostí, Morální dilemata, Život s depresivní poruchou, Terapeutická práce s pískovištěm, Hudba a mysl), které byly otevřené nejen pro studenty a studentky psychologie, ale také pro širší veřejnost, která se o psychologii zajímá. Vždy byla vytvořena facebooková událost, která byla následně sdílena na různých facebookových stránkách (Studenti psychologie PedF, Studentská oborová rada psychologie, atd.). Akcí se účastnilo minimálně 10 lidí (většinou kolem 20, jednou dokonce přes 30). Na přednášky/besedy byly vždy zváni odborníci z dané problematiky. Témata byla vybírána na základě našich preferencí a známostí daných odborníků. Akce se konaly ve všední dny v pražských kavárnách, které umožňovaly přátelskou a pohodovou atmosféru. Přednášky trvaly zhruba hodinu a po nich následovala společná diskuse nad danou problematikou.

Reflexe: Cíly projektu byly: rozšířit znalosti a zkušenosti studentů psychologie o oblasti a směry, které se běžně ve výuce neobjevují, vytvořit příjemný prostor pro setkávání studentů psychologie a odborníků z praxe, umožnit tak jejich vzájemný neformální kontakt a poskytnout studentům možnost přednášet na jimi zvolené téma a rozvíjet své prezentační dovednosti. Těchto cílů bylo dosaženo.