Recenze: Uvědomělý život Jamese Hollise

Recenze knihy Uvědomělý život, kterou letos v překladu vydalo nakladatelství GRADA – Alferia.

Kdo jsem? Kdo jsi ty? O co tu skutečně jde? Jak mám prožít svůj život? Podstatu těchto otázek psychospirituálního ladění se ve své čtivé knize snaží poodkrýt světově uznávaný jungiánský psychoanalytik James Hollis. Publikace sestává z 21 klíčů k osobnímu růstu a uvědomělému přehodnocení dosavadního života, které vybízí k obnově úcty k tomu autentickému, co sídlí v našem nitru, na samém dně duše. Kapitoly zahrnují široký rámec významných úkolů naší životní pouti, jež by měla směřovat ke smysluplnému cíli a naplnění. Cesta nás však může svádět líbivými odbočkami, které nabízí instantní uspokojení a zábavu ve formě manipulujícího konzumerismu. Neméně významným odbočením se taktéž stávají nevědomé komplexy, nezpracovaná traumata a repetitivní vzorce chování pocházející z dětství, z nichž v dospělosti vyvěrají sebeomezující, sebekritické a sebezraňující tendence. Pokud se člověku podaří vymýtit oné svazující přízraky minulosti, přijme odmítané stíny své osobnosti, vybuduje si vyzrálou spiritualitu nezávislou na vnější despotické autoritě, zodpovědně převezme otěže života a zvolí cestu růstu – může si směle dovolit konečně být tím, kým je.

Autorovi se srozumitelným jazykem podařilo propojit myšlenky z období antické filosofie až po aktuální proudy psychologie, které dodnes čerpají z původních myšlenek C. G. Junga a S. Freuda. To vše se v knize snoubí s autorovou mnohaletou zkušeností terapeutické práce s dospělými klienty a zároveň jeho vlastním životním příběhem, který je podán s obrovskou pokorou a lidskostí. Celkově texty laskavým a nenásilným způsobem vybízí k přehodnocení dosavadních sebeomezujících tendencí, kapitoly na sebe logicky navazují a opakovaně se vrací ke stěžejním tématům, které představují výchozí myšlenkové vlákno. Co se stylistické výstavby jazykových prostředků týče, kniha je protkána působivými metaforami, které výstižně popisují dané jevy a vybízejí čtenáře k hlubší sebereflexi a zamyšlení se. Autor také přidává autentické příběhy svých klientů a názorně na nich ukazuje, co se daná kapitola snaží předat.

Kniha „Uvědomělý život“ na první dojem působí jako další z repertoáru líbivých knih o štěstí, jež po jednom přečtení slibují plnohodnotný a naplněný život. Prvotní zdání však velmi klame. Cílem není dosáhnout štěstí po letmém přečtení, autor opakovaně zdůrazňuje, že popsané klíče k uvědomělému životu se musí přiměřeně dávkovat a měli bychom k nim znovu přistupovat v různých etapách života, aby nám byly oporou vždy, když se vyskytneme na významné životní křižovatce. Texty taktéž nabízejí hlubší sebepoznání, vybízí k celoživotnímu hledání velkých otázek nitra duše a s pokorou otevřeně proklamují, že popsané výzvy směrem k autentickému prožívání skýtají mnohá úskalí a překážky, která však stojí za to pečlivě prozkoumat a vydat se směrem vnitřního růstu. K této publikaci stojí za to se opakovaně vracet a nechávat ji působit na aktuální potřeby naší duše.

– Kateřina Rubešová, absolventka