Konference ČASP 2019

Text studentky naší katedry o XVI. ročníku konference ČASP.

Ve dnech 5. – 7. dubna 2019 se v Olomouci uskutečnil XVI. ročník Konference ČASP s letošním názvem Cesta k sobě. Tato akce byla určena pro všechny, kteří se o sobě chtěli dozvědět něco nového anebo stále hledají cestu k sobě.

Česká asociace studentů psychologie, z. s. je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie a budování jejího dobrého jména. V současné době je ČASP, z. s. aktivní na pobočkách v Praze, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích.

Vedle této významné události pořádá ČASP další kurzy a semináře, které mají za cíl zvyšovat odbornou způsobilost budoucích psychologů. Kromě vzdělávacích akcí jsou to také projekty, které se snažíme co nejvíce otevřít veřejnosti. U nás v Praze jsou nejznámější projekty Psychotalks, ČASP Buddy a teď rozjíždějící se Psychobiják.

Studenti katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci si pro nás na konferenci připravili pestrý program v krásné budově Starého jezuitského konviktu. Tradičně se událost konala od pátku do neděle, kdy pátek je vždy koncipován jako studentská sekce – odvážní studenti se mohou přihlásit a prezentovat ostatním svůj projekt, výzkum nebo oblast, které se v praxi věnují. Sobota a neděle poté patřila odborné sekci. Mezi přednášejícími se vyskytlo spoustu známých jmen a mezi nimi i známé tváře z naší katedry – paní docentka Irena Smetáčková a pan docent Vladimír Chrz.

Konference má za cíl pozvat přednášející, kteří se odborně věnují dané problematice a vytvářet na konci podnětné diskuse. Mimo jiné bylo také připraveno několik zajímavých a interaktivních workshopů, ve kterých vás mohli školit jak studovaní psychologové, tak lidé z příbuzných oblastí. Pro aktivnější zájemce byl připraven i doprovodný program v podobě QR kódů, organizované prohlídky města či divadelního představení.

Jedním z hlavních cílů Konference ČASP je ale mimo jiné i seznámení se s kolegy z různých koutů naší republiky, k čemuž se přímo nabízí tradiční galavečer společně s rautem.

Příští ročník konference se bude pořádat v Praze, takže doufáme, že to bude alespoň z části tak vydařené a zajímavé, jako letos v Olomouci. Pokud by se mezi vámi našli zájemci a chtěli byste být v organizačním týmu, určitě neváhejte a ozvěte se nám. Získáte tak určitě spoustu zkušeností a možnost setkat se zajímavými lidmi. To samé se týká i jiných projektů, stále hledáme aktivní nadšence, kteří se chtějí realizovat a podílet na chodu naší asociace.

Kontakt a více informací najdete na https://caspos.cz/ nebo na https://konferencecasp.cz/

za akční tým ČASP,

Adéla Jůvová
3.ročník Psychologie a Speciální pedagogiky