Program Školní poradenské služby

Otevíráme program Školní poradenské služby, var. A školní psycholog, var. B školní speciální pedagog. Máme ještě několik volných míst, zájemci se mohou přihlásit. Termín prvního setkání: 26. 1. 2023 až 28. 1. 2023. Další informace podá A. Kucharská, anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Dodatečná nabídka studijních programů speciální pedagogiky pro akademický rok 2022/2023

Katedra speciální pedagogiky nabízí pro akademický rok 2022/2023 dodatečné přihlášení ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání: 1) Dva programy na výkon povolání: – OCDS18SPG Speciální pedagogika pro absolventy SŠ (zaměření na etopedii a psychopedii) – OCRS18UC Speciální pedagogika pro učitele (Mgr.) 2) Kurz pro asistenty pedagoga  (úvodní hodina již 9. 12. 2022)   Přihlášky můžete posílat v písemné podobě na Centrum celoživotního vzdělávání nejpozději do 2.12. 2022.   Případné dotazy na tel.: 221 900 279 nebo lze zaslat emailem jaroslava.zemkova@pedf.cuni.cz (garant studia na katedře speciální pedagogiky)

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Přihlášky k závěrečným zkouškám (zimní termín) je nutné odevzdat v tištěné verzi. Závazná přihláška k závěrečné zkoušce *xls Účastníci, kteří odevzdávají přihlášku a závěrečné práce, mají možnost je zasílat prostřednictvím České pošty na adresu: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 nebo osobně je donést do podatelny. Do levého rohu je nutné uvést heslo CŽV, název katedry, garantující program, a zpáteční korespondenční adresu. Přihlášky a závěrečné práce je třeba odevzdat do 5.12.2022 (tento termín platí v případě, že katedra nestanoví jinak) Termíny závěrečných zkoušek a informace k odevzdávání a obhajobě závěrečných prací stanovují jednotlivé garantující katedry.