«

»

S. BENDL

Ve čtvrtek 2. května odpadá výuka kurzu „Sociální deviace“. Na další setkání si, prosím, připravte Vaše výstupy (prezentace).