Aktuální informace pro studenty UPVOV

  • Výukovým dnem pro všechny ročníky bude v tomto akademickém roce  čtvrtek (v každém semestru bude výuka nasazena do 5 – 7 celodenních bloků, využívány budou liché i sudé týdny, výuka bude probíhat zejména v hlavní budově fakulty (Magdalény Rettigové 4 a 8), výjimečně v Brandýse nad Labem (Kralovická 915).
  • Termín pro zadání bakalářské práce je konec února. Bakalářská práce se zadává ve druhém roce studia.
  • V šestém semestru si studenti posledního ročníku zapíší předmět OKBPV14510 Příprava a zpracování bakalářské práce. Kredity za tento kurz jim budou přiznány po odevzdání práce.