Bakalářské a diplomové práce

Aktuální opatření děkana a šablony pro bakalářské a diplomové práce

Bakalářská nebo diplomová práce musí být zadána nejpozději v předposledním ročníku daného studia.

Témata prací jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů a dostupná z horního menu