Celoživotní vzdělávání

Všeobecné informace k celoživotnímu vzdělávání na PedF UK

Studijní programy celoživotního vzdělávání na katedře pedagogiky:

Vychovatelství  (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2017/2018: 11. 9. 2017

Základní informace o kurzu

Studijní plán

Harmonogram 2016/2017

Rozvrh 2017/2018

Učitelství pro střední školy (doplňující pedagogické studium v rozsahu 250 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2017/2018: 18. 9. 2017

Základní informace o kurzu

Studijní plán

Harmonogram 2016/2017

Rozvrh 2017/2018

Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (rozšiřující pedagogické studium v rozsahu 400 hodin)

Datum zahájení kurzu v akademickém roce 2019/2020: bude upřesněno

Základní informace o kurzu

Charakteristika

Studijní plán

Ukončení studia

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám

Harmonogram AR 2019/2020
Mimnořádné přihlášení k závěrečné zkoušce pro zářijový termín : 12. 7. 2019
Odevzdání závěrečné práce pro zářijový termín závěrečné zkoušky: 12. 7. 2019
Závěrečná zkouška – zářijový termín: v týdnu od 3.9. 2019
K datu přihlášení k závěrečné zkoušce musí mít účastník kurzu splněny veškeré zkoušky a zápočty.

 

Autogenní trénink – základní stupeň (zájmový kurz CŽV v rozsahu 12 hodin)

Základní informace o kurzu