Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Duschin_portret Email: karolina.duschinska@pedf.cuni.cz                                                                                                         Twitter

Telefon: +420 221 900 109
Pracovna: Magdalény Rettigové 4, 2. patro 221

Vyučované předměty a rozvrh

Profesní životopis Vzdělání:

UK v Praze, Pedagogická fakulta (Ph.D. 2010). Disertační práce Mentoring v procesu stávání se učitelem, školitelka Doc. Jaroslava Vašutová
VŠCHT Praha, Fakulta chemického inženýrství (Ing. 1987)

Praxe:

UK v Praze, PedF, katedra pedagogiky: odborná asistentka (2002- dosud)
VŠCHT Praha, Ústav učitelství a humanitních věd: odborná asistentka (2015- dosud)
Gymnázium Pod Vyšehradem: vyučující chemie (1993-2002)

Vybrané publikace Odborné monografie:
Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.
Píšová, M. Duschinská, K. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK PedF. Recenze v časopise Pedagogická orientace č. 3/2012, str. 463-467.Články v recenzovaných časopisech a sbornících:

Duschinská, K. & High, R. (2018). How to Motivate New University Teachers for Student-centered Learning. In Heijnen, M. & de Hei, M. & van Ginkel, S. Proceedings of the ATEE winter konference 2018: Technology and innovative learning. Archimedes Institute, Utrecht University of Applied Sciences and Association of Teacher Education in Europe (ATEE). ISBN: 978-90-8928-129-6.

Chvál, M., Dvořák, D. Starý, K. Marková, K. (2008). Design-based research při hledání cest dalšího vzdělávání učitelů. Orbis scholae. Roč. 2, č. 3. Praha: UK PedF.Vybraná vystoupení na konferencích:

Duschinská, K., High, R. Rozvoj didaktického potenciálu VŠ učitelů prostřednictvím dvou disciplín: jak se střetávají pedagogika a psychologie. Transdiciplinarita v pedagogických vědách, XXVI. ročník konference ČAPV. 13.-14.9.2018 Zlín, ČAPV a FHS UTB ve Zlíně.

Duschinská, K., High, R. Active Course Development Teaching Methods for University Educators. Pedagogical Innovation: Adapting Practice to Evolving Cultures. Annual Conference of the Society for Teaching and Learning in Higher Education. 19.-22.6.2018 Sherbrooke, Canada, STLHE a University of Sherbrooke.

Duschinská, K., High, R. Program rozvoje pedagogických dovedností na Univerzitě Karlově: didaktika vysokoškolské výuky a přesahy do dalších disciplín. Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice. Konference Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU v Brně, 13.6.2018 Brno, Masarykova Univerzita (zvaná přednáška).

ECER 2012 Cadiz (ES): Understanding Mentoring Practices: From a National to an International Perspective. Symposium.
ČAPV 2011 Brno: Podpora profesního rozvoje začínajících učitelů v sedmi evropských zemích. Poster.
ECER 2011 Berlin (DE): Mentoring Models in the Process of Becoming a Teacher. Paper.

Projekty Mentoring začínajících učitelů, Bussiness Leaders Forum (2014-2015)

SoNetTE: Social Networks in Teacher Education (2012-2015)

INNOTE: Induction for Novice Teachers (2010-2012)

JoCiTE: Joint Curriculum In Teacher Education (2007-2010)

SPriTE: Shared Practice in Teacher Education (2007-2009)

INOSKOP: Inovativní školy Praha (2006-2008)

PedPraxe: Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe

PedPsy: Zkvalitnění pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů

Další odborné aktivity koncepce, příprava programu a lektorská činnost v týdenním mezinárodním vzdělávacím kurzu pro mentory (EU databáze)
recenzní činnost pro časopisy Pedagogika, Pedagogická orientace, Aula
recenzní činnost pro Estonian Studies in Education series