Konzultační hodiny ve zkouškovém období

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

 

 

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

11:00-12:00

http://alya.cdsw.cz/bendls/

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188 22.1.  10:00-11:00

30.1.  13:00-14:00

 6.2.   13:00-14:00

13.2.  13:00-14:00

 

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  po domluvě
 
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109 14.1. 16-17

22.1. 15-16

28.1. 15-16

 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123 16.1.2020   9-10

22.1.2020  16-17

  4.2.2020  13-14

12.2.2020  13-14

19.2.2020  12-13

 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228 15.1.    13.30-14.30

21.1.   16:00 – 17:00

27.1.   11:00-12:00

5.1.      11:00-12:00

10.2.   12:00-13:00

 

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228  

martin.capekadamec@pedf.cuni.cz

 

221 900 219 dle dohody
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 414 jiri.kucirek@pedf.cuni.cz 221 900 123 dle dohody
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody
Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
 

 

 PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody
Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107   7.1.  10:00 – 11:00
20.1.  10:00 – 11:00                      30.1.  10:00 – 11:00                       3.2.   10:00 – 11:00                        6.2.   10:00 – 11:00 
Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107 21.1.  16:00 – 17:00

dále dle dohody mailem

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107

30.1.

10:30 – 11:30

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  dle dohody
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 16.1.       13,30-14,30
20.1.       14,30-15,30
30.1.       13,00-14,00
4.2.         10,00-11,00
12.2.       10,00-11,00
20.2.       12,30-13,30 
RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  dle dohody mailem
Mgr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 222 dle dohody
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219 22. 1. 14.00 – 15.00
30. 1. 15.00 – 16.00