Konzultační hodiny v zimním semestru

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

 

 

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

11:00-12:00

http://alya.cdsw.cz/bendls/

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188 čtvrtek:

13:00 – 14:00

v tyto dny od 16:00-17:00

10.10.

  7.11.

21.11.

 

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  po domluvě
 
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109 pondělí:

13:30 – 14:30

 rezervovat mailem

 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123 středa:

11:00-12:00
výjimkou jsou termíny:
6.11.2019 -KH 7.11.2019 11:00 – 12:00
13.11.2019 13:00 – 14:00
20.11.2019 bez náhrady
27.11.2019 13:00 – 14:00
4.12.2019 – KH 5.12.2019 12,45 – 13,45

 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228 středa:

 

9:30 – 10:30

 

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228  

martin.capekadamec@pedf.cuni.cz

 

221 900 219 dle dohody
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 414 jiri.kucirek@pedf.cuni.cz 221 900 123 dle dohody
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody
Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
 

 

 PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody
Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107  

konzultace po mailu: prokopjura@volny.cz

čtvrtek:

12:00-13:00

 

Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107 úterý:

11:00-12:00

 

po dohodě po mailu

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107

 útery.

15:00 – 16:00
 

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  dle dohody
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 10.10.  13:156-14:15

17.10.  15:00-16:00

21.10.  13:15-14:00

31.10.  15:00-16:00

 7.11.   13:15-14:15

14.11.  15:00-16:00

21.11.  13:15-14:15

28.11.  15:00-16:00

 5.12.  13:15-14:15

12.12.  15:00-16:00

19.12.  13:15-14:15

 9.1.     15:00-16:00

RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  dle dohody mailem
Mgr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 222 dle dohody
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219  

čtvrtek 14.15-15.15