Konzultační hodiny ve zkouškovém období

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 dle dohody mailem
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188 dle dohody mailem

 

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109 dle dohody mailem
 
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109 dle dohody mailem
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123  dle dohody mailem
 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228 dle dohody mailem
PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228 martin.capekadamec@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody mailem
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody mailem
Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody mailem
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
Mgr. Ráchel Mazúchová 221 rachel.mazuchova@pedf.cuni.cz 221 900 109  

 dle dohody mailem

 

Mgr. Jana Kočí, Ph.D. 220 jana.koci@pedf.cuni.cz 221 900 107 dle dohody mailem
PhDr. Klára Horáčková 414 klara.horackova@pedf.cuni.cz 221 900 123 dle dohody mailem

PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219
Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107
Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107 dle dohody mailem
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107

dle dohody mailem
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  dle dohody mailem
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 dle dohody mailem
RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  dle dohody mailem
Mgr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 120 dle dohody mailem
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody mailem