Konzultační hodiny v zimním semestru

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

13:30 – 14:30

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188 čtvrtek:

12:30 – 14:00

 

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109
 
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123
10.1. 16:45-17:45
18.1. 8:30-9:15
24.1. 9:00-10:00
30.1. 14:00-15:00
9.2. 13:00-14:00
 
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. 221 katerina.machovcova@seznam.cz 221 900 123 9.1.  14:30-16:00

16.1. 14:30-16:00

 

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228

pátek:

15:00 – 16:00

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228 martin.capekadamec@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody mailem
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219 12.1. 16:30-17:30

31.1. 16:30-17:30

Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody mailem
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
 Mgr. Kateřina Králova 221 katerina.kralova@pedf.cuni.cz 221 900 120  

 dle dohody mailem

 

Mgr. Jana Kočí, Ph.D. 220 jana.koci@pedf.cuni.cz 221 900 107
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. 414 klara.horackova@pedf.cuni.cz 221 900 123 16.1.  13:45-14:45

26.1.  10:45-11:45

30.1.  14:00-15:00

 6.2.  14:00-15:00

PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219
Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107 úterý:

11:00 – 12:00

Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107 čtvrtek:

13:00 – 14:00

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107

dle dohody mailem
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  pátek:

16:00 – 18:00

Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 11.1.  13:00-14:00

19.1.  12:00-13:00

24.1.  12:00-13:00

 1.2.  12:00-13:00

 

RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  středa:

12:00 – 13:00

Mgr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 120 středa:

12:00 – 13:00

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219 18.1.  13:30-14:30

25.1.  13:30-14:30

3.2.  14:30-15:30