Ped-psych příprava

Bakalářské studium

Studijní plány pro bakalářské studium

Studijní plány pro kombinované studium

 

Navazující magisterské studium

Studijní plány pro prezenční formu

Studijní plány pro kombinovanou formu

Státní závěrečné zkoušky – zkušební okruhy

Pedagogicko-psychologická praxe

  • Evidence docházky (k tisku)
  • Online studijní opora v moodle obsahuje aktuální verzi portfolia k vypracování úkolů, informace a klíč k zápisu do moodle obdržíte v týdnu před zahájením praxe emailem prostřednictvím SIS, udržujte aktuální svou emailovou adresu!